• Assessments of rooting, vegetative growth, bulb production, genetic integrity and biochemical compounds in cryopreserved plants of shallot 

   Wang, Min-Rui; Hamborg, Zhibo; Slimestad, Rune; Elameen, Abdelhameed; Blystad, Dag-Ragnar; Haugslien, Sissel; Skjeseth, Gry; Wang, Qiao‑Chun (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-27)
   Shallot (Allium cepa var. aggregatum), a small bulb onion, is widely grown in the world. We previously reported a droplet-vitrification for cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of shallot genotype ‘10603’. The ...
  • Characterisation of a novel Emaravirus identified in mosaic-diseased Eurasian aspen (Populus tremula) 

   Bargen, Susanne von; Kubrusli, Rim Al; Gaskin, Thomas; Fürl, Stephanie; Hüttner, Florian; Blystad, Dag-Ragnar; Karlin, David G.; Jalkanen, Risto; Büttner, Carmen (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-05)
   Since Emaraviruses have been discovered in 2007 several new species were detected in a range of host plants. Five genome segments of a novel Emaravirus from mosaic‐diseased Eurasian aspen (Populus tremula) have been ...
  • Combining thermotherapy with meristem culture for improved eradication of onion yellow dwarf virus and shallot latent virus from infected in vitro-cultured shallot shoots 

   Wang, Min-Rui; Hamborg, Zhibo; Blystad, Dag-Ragnar; Wang, Qiao-Chun (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-25)
   The present study described a combining thermotherapy with meristem culture for improved eradication of onion yellow dwarf virus (OYDV) and shallot latent virus (SLV) from co‐infected in vitro‐cultured shallot shoots. In ...
  • Cryopreservation of shallot (Allium cepa var. aggregatum) shoot tips by droplet-vitrification 

   Wang, Min-Rui; Zhang, Zhibo; Haugslien, Sissel; Sivertsen, Astrid; Rasmussen, Morten; Wang, Qiaochun; Blystad, Dag-Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Shallot (Allium cepa var. aggregatum) is an important vegetable crop belonging to the genus Allium. The present study attempted to develop an efficient droplet-vitrification cryopreservation method for shallot ‘10603’ shoot ...
  • Global og nasjonal handel med prydplanter - effektiv spredningsvei for planteødeleggende mikroorganismer og nematoder 

   Talgø, Venche; Magnusson, Christer; Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Perminow, Juliana; Herrero, Maria; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Tidligere kartlegging har vist at importlaster av plantemateriale kan inneholde mange fremmede plantearter og skadedyr, men vi vet svært lite om mikroorganismene og nematodene, blindpassasjerene som ikke kan ses med det ...
  • In vitro therapies for virus elimination of potato-valuable germplasm in Norway 

   Zhang, Zhibo; Wang, Qiao-Chun; Spetz, Carl; Blystad, Dag-Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-25)
   Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important crops grown in Norway, and virus-free plants are required for commercial potato production and for preservation of potato germplasm. The present study evaluates ...
  • ISVDOP 13. The 13th International Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants Norway, June 24-29, 2012. Book of abstracts 

   Blystad, Dag-Ragnar; Spetz, Carl (Bioforsk FOKUS;7(9) 2012, Research report, 2012-06)
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2012 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;8(91) 2013, Research report, 2013-11-01)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra Overvåkingsprogrammet for heksekost i eple(OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare. OK-programmet ble startet i 2011 og ble videreført i ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;9(52) 2014, Research report, 2014-06-24)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra overvåkingsprogrammet for heksekost i eple (OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare i 2013. For å bekjempe heksekost er det avgjørende ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2014 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport; 2(37) 2016, Research report, 2016)
   The survey program for apple proliferation phytoplasma focused on the study of three cases / orchards in 2014. These orchards were sampled for testing with the aim of study of latent infections, potential spread from ...
  • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(37) 2017, Research report, 2017-03-30)
   Pære-visnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist her i landet for første gang i 2015. I 2016 har det blitt gjenomført et OK-program for denne ...
  • Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018. Resultater fra OK-programmet. 

   Blystad, Dag-Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;5(51) 2019, Research report, 2019-05)
   Det ble sommeren 2017 og 2018 gjennomført et artleggingsprogram for å undersøke om plantemateriale av jordbær som var nylig importert, kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte ...
  • Kartlegging for heksekost i eple 2015-2016 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(39) 2017, Research report, 2017-03-28)
   Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ...
  • Kartlegging for pospiviroid i 2011 

   Spetz, Carl; Øystein, Ruden; Blystad, Dag-Ragnar (Bioforsk rapport;7(39) 2012, Research report, 2012-02-10)
   Det ble våren 2011 igangsatt et overvåkingsprogram for viroider i prydplanter i søtvierfamilien. Det ble analysert i alt 158 prøver av ulike arter og sorter. Prøvene ble først analysert med en PCRmetode som påviser alle ...
  • Kartlegging for sharkavirus 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Kartlegging for sharkavirus 2014-2015 

   Blystad, Dag-Ragnar (NIBIO rapport;2(123) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Kartlegging for sharkavirus i 2011 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk rapport;7(113) 2012, Research report, 2012-09-07)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Viroid-sjukdommer i tomat 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Fløistad, Erling; Spetz, Carl (Bioforsk TEMA;7(8) 2012, Research report, 2012)
   Tomato chlorotic dwarf viroid ble nylig påvist i et tomatgartneri i Rogaland. Påvisning av viroid som skadegjører i tomat representerer noe nytt for plantehelsesituasjonen i Norge. Til tross for at dette viroidet ikke står ...
  • Virus i stauder – forekomst og spredning 

   Blystad, Dag-Ragnar (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Stauder kan i stor grad bidra til å spre virus, men viser ofte svake symptomer. Stauder er spesielt utsatt for infeksjon av agurkmosaikkvirus (Cucumber mosaic virus), som er bladlusoverført, og jordboende nematodeoverførte ...