• Konsekvensutredning av endring av krav i ny velferdsforskrift for storfe, svin, sau og geit 

   Bogstad, Marie Henriksen; Johnsen, Hanne Margrete; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Den nye velferdsforskriften for klauvdyrene inneholder endringsforslag som vil kunne medføre store investerings- og driftskostnader for produsentene. Storfe- og svineproduksjonen vil trolig få størst kostnader i nominelle ...
  • Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til lausdrift 

   Langmo, Siri Johanne; Bogstad, Marie Henriksen; Haukås, Torbjørn; Garmo, Randi Therese; Kischel, Stine Grønmo (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Den viktigaste faktoren for å lykkast med investering og ombygging til lausdrift er god planlegging. For små og mellomstore buskapar vil det vere viktig for bonden sjølv å «eige» sitt prosjekt i større grad enn ved nybygg. ...
  • Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til lausdrift 

   Langmo, Siri Johanne; Bogstad, Marie Henriksen (Journal article, 2024)
   Den viktigaste faktoren for å lykkast med investering og ombygging til lausdrift er god planlegging. For små og mellomstore buskapar vil det vere viktig for bonden sjølv å «eige» sitt prosjekt i større grad enn ved nybygg. ...
  • Melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Sammenligning av landbrukspolitikk og driftsøkonomi i enkelte regioner i landene 

   Kårstad, Signe; Haukås, Torbjørn; Bogstad, Marie Henriksen (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Prosjektet har sammenlignet melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Hensikten med prosjektet har vært kunnskapsutvikling og å vurdere hva vi kan lære med hensyn til likheter og forskjeller mellom landene, og sett i ...
  • Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket. Revidert 29.01.2024 

   Bogstad, Marie Henriksen; Klimek, Patrycja; Haukås, Torbjørn; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I jordbruksoppgjøret 2022 ble det avtalt å gjennomføre en utredning som undersøker om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg og i samspillet mellom privat og offentlig kapital ved ...
  • Økt utnyttelse av trevirke og treavfall i Norge - Effekter på klima og samfunn 

   Ross, Lone; Alfredsen, Gry; Bogstad, Marie Henriksen; Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Flere initiativer fra byggebransjen og industri ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt ...