• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Deoxynivalenol Exposure in Norway, Risk Assessments for Different Human Age Groups 

   Sundheim, Leif; Lillegaard, Inger Therese L.; Fæste, Christiane Kruse; Brantsæter, Anne Lise; Brodal, Guro; Eriksen, Gunnar Sundstøl (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-04)
   Deoxynivalenol (DON) is the most common mycotoxin in Norwegian cereals, and DON is detected in most samples of crude cereal grain and cereal food commodities such as flour, bran, and oat flakes. The Norwegian Scientific ...
  • Different Resistance to DON versus HT2 + T2 Producers in Nordic Oat Varieties 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro; Almvik, Marit; Lillemo, Morten; Russenes, Aina Lundon; Edwards, Simon Graham; Aamot, Heidi Udnes (Peer reviewed; Journal article, 2022-04-28)
   Over recent decades, the Norwegian cereal industry has had major practical and financial challenges associated with the occurrence of Fusarium head blight (FHB) pathogens and their associated mycotoxins in cereal grains. ...
  • DON content in oat grains in Norway related to weather conditions at different growth stages 

   Roer, Anne-Grete; Torp, Torfinn; Brodal, Guro; Aamot, Heidi; Strand, Einar; Nordskog, Berit; Dill-Macky, Ruth; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   High concentrations of the mycotoxin deoxynivalenol (DON), produced by Fusarium graminearum have occurred frequently in Norwegian oats recently. Early prediction of DON levels is important for farmers, authorities and the ...
  • Effekt av redusert jordarbeiding på halmdekke, avling, ugras, Fusarium og mykotoksiner i havre 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Seehusen, Till; Aamot, Heidi Udnes; Tørresen, Kirsten Semb; Riley, Hugh; Brodal, Guro (Others, 2023)
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • En ny storknolla råtesoppart (Sclerotinia subarctica) på oljevekster i Norge 

   Brodal, Guro; Grieu, Chloé; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Etablering av våroljevekster 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Henriksen, Trond Maukon; Brodal, Guro; Thöming, Gunda (Journal article, 2018-02)
   En rekke forhold har betydning for en vellykket etablering av oljevekster; jordart, jordarbeiding, frøkvalitet, sådybde, såmengde, tilgang til næring, temperatur og nedbør etter såing og angrep av skadedyr.
  • Frøbeising mot erteflekk/fotsjuke i ert 

   Brodal, Guro; Grieu, Chloè (Bioforsk FOKUS;9(1) 2014, Chapter, 2014)
  • Frøoverførte soppar på gran 

   Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
   Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
  • Funn av soppmiddelresistent Botrytis i åkerbønne 

   Aamot, Heidi Udnes; Simonsen, Silje Kvist; Skårn, Magne Nordang; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Henriksen, Birgitte; Brodal, Guro (Others, 2023)
  • Fusarium and mycotoxin content of harvested grain was not related to tillage intensity in Norwegian spring wheat fields 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Seehusen, Till; Riley, Hugh; Dill-Macky, Ruth; Holen, Børge; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-09)
   To mitigate the risk of erosion and nutrient runoff, reduced tillage has become more prevalent in Norway. Within within recent decades, there have been some years with relatively high occurrence of Fusarium head blight and ...
  • Fusarium langsethiae and mycotoxin contamination in oat grain differed with growth stage at inoculation 

   Aamot, Heidi Udnes; Mousavi, Hesam; Razzaghian, Jafar; Brodal, Guro; Sulyok, Michael; Krska, Rudolf; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2022-07-02)
   High levels of mycotoxins are occasionally observed in Norwegian oat grain lots. Mycotoxins of primary concern in Norwegian oats are deoxynivalenol (DON) produced by Fusarium graminearum and HT2- and T2-toxins (HT2 + T2) ...
  • Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Gulrust i hvete 

   Abrahamsen, Unni; Ficke, Andrea; Brodal, Guro; Lillemo, Morten; Dieseth, Jon Arne; Kim, Margit Oami (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Gulrustraser på norsk hvete 

   Ficke, Andrea; Brodal, Guro (NIBIO Bok;7(1)2021, Chapter, 2021)
  • HT-2 and T-2 toxins in Norwegian oat grains related to weather conditions at different growth stages 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Strand, Einar; Torp, Torfinn; Edwards, Simon G.; Dill-Macky, Ruth; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-08)
   High concentrations of the mycotoxins HT-2 and T-2 (HT2 + T2), primarily produced by Fusarium langsethiae, have occasionally been detected in Norwegian oat grains. In this study, we identified weather variables influencing ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd; Brodal, Guro; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar (Bioforsk TEMA;8(5) 2013, Research report, 2013)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...