• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Deoxynivalenol Exposure in Norway, Risk Assessments for Different Human Age Groups 

   Sundheim, Leif; Lillegaard, Inger Therese L.; Fæste, Christiane Kruse; Brantsæter, Anne Lise; Brodal, Guro; Eriksen, Gunnar Sundstøl (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-04)
   Deoxynivalenol (DON) is the most common mycotoxin in Norwegian cereals, and DON is detected in most samples of crude cereal grain and cereal food commodities such as flour, bran, and oat flakes. The Norwegian Scientific ...
  • DON content in oat grains in Norway related to weather conditions at different growth stages 

   Roer, Anne-Grete; Torp, Torfinn; Brodal, Guro; Aamot, Heidi; Strand, Einar; Nordskog, Berit; Dill-Macky, Ruth; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   High concentrations of the mycotoxin deoxynivalenol (DON), produced by Fusarium graminearum have occurred frequently in Norwegian oats recently. Early prediction of DON levels is important for farmers, authorities and the ...
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • En ny storknolla råtesoppart (Sclerotinia subarctica) på oljevekster i Norge 

   Brodal, Guro; Grieu, Chloé; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Etablering av våroljevekster 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Henriksen, Trond Maukon; Brodal, Guro; Thöming, Gunda (Journal article, 2018-02)
   En rekke forhold har betydning for en vellykket etablering av oljevekster; jordart, jordarbeiding, frøkvalitet, sådybde, såmengde, tilgang til næring, temperatur og nedbør etter såing og angrep av skadedyr.
  • Frøbeising mot erteflekk/fotsjuke i ert 

   Brodal, Guro; Grieu, Chloè (Bioforsk FOKUS;9(1) 2014, Chapter, 2014)
  • Frøoverførte soppar på gran 

   Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
   Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
  • Fusarium and mycotoxin content of harvested grain was not related to tillage intensity in Norwegian spring wheat fields 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Seehusen, Till; Riley, Hugh; Dill-Macky, Ruth; Holen, Børge; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-09)
   To mitigate the risk of erosion and nutrient runoff, reduced tillage has become more prevalent in Norway. Within within recent decades, there have been some years with relatively high occurrence of Fusarium head blight and ...
  • Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Gulrust i hvete 

   Abrahamsen, Unni; Ficke, Andrea; Brodal, Guro; Lillemo, Morten; Dieseth, Jon Arne; Kim, Margit Oami (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • HT-2 and T-2 toxins in Norwegian oat grains related to weather conditions at different growth stages 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Strand, Einar; Torp, Torfinn; Edwards, Simon G.; Dill-Macky, Ruth; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-08)
   High concentrations of the mycotoxins HT-2 and T-2 (HT2 + T2), primarily produced by Fusarium langsethiae, have occasionally been detected in Norwegian oat grains. In this study, we identified weather variables influencing ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd; Brodal, Guro; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar (Bioforsk TEMA;8(5) 2013, Research report, 2013)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Strand, Einar; Sveen, Otto (Bioforsk TEMA;6(4) 2011, Research report, 2011)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Lundon, Aina; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Lillemo, Morten; Strand, Einar (NIBIO-POP;6(40) 2020, Journal article, 2020-12)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Influence of mechanical weeding and fertilisation on perennial weeds, fungal diseases, soil structure and crop yield in organic spring cereals 

   Brandsæter, Lars Olav; Mangerud, Kjell; Andersson, Lars; Børresen, Trond; Brodal, Guro; Melander, Bo (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-09)
   There is a need both in organic farming and on farms using integrated pest management for non-chemical measures that control the perennial weed flora. The effect of mechanical weeding and fertilisation on perennial weeds, ...
  • Introduksjon til sjukdommer på bartrær i skogplanteskoler 

   Pettersson, Martin; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Talgø, Venche (Others, 2019)
  • IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 

   Abrahamsen, Unni; Brodal, Guro; Ficke, Andrea (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)