• Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe 

   Forsius, Martin; Posch, Maximilian; Holmberg, Maria; Vuorenmaa, Jussi; Kleemola, Sirpa; Augustaitis, Algirdas; Beudert, Burkhard; Bochenek, Witold; Clarke, Nicholas; de Wit, Heleen; Dirnböck, Thomas; Frey, Jane; Grandin, Ulf; Hakola, Hannele; Kobler, Johannes; Krám, Pavel; Lindroos, Antti-Jussi; Löfgren, Stefan; Pecka, Tomasz; Rönnback, Pernilla; Skotak, Krzysztof; Szpikowski, Józef; Ukonmaanaho, Liisa; Valinia, Salar; Váňa, Milan (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-20)
   Anthropogenic emissions of nitrogen (N) and sulphur (S) compounds and their long-range transport have caused widespread negative impacts on different ecosystems. Critical loads (CLs) are deposition thresholds used to ...
  • Bruk av skog til bioenergi - betyr det noe for opplevelsesverdier? 

   Fjellstad, Wendy; Dramstad, Wenche; Clarke, Nicholas; Gundersen, Vegard (NIBIO POP;1(9) 2015, Others, 2015-12-18)
   Som en del av det grønne skiftet har økt uttak av biomasse fra skogene våre fått mye oppmerksomhet. Målet er blant annet å øke produksjonen av bioenergi. Økt uttak kan påvirke hvordan skogene oppleves og hvor tiltrekkende ...
  • Climate mitigation and intensified forest management in Norway: To what extent are surface waters safeguarded? 

   Sundnes, Frode; Karlsson, Marianne; Platjouw, Froukje Maria; Clarke, Nicholas; Kaste, Øyvind; Valinia, Salar (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-12)
   While the role of forestry in mitigating climate change is increasingly subject to political commitment, other areas, such as water protection, may be at risk. In this study, we ask whether surface waters are sufficiently ...
  • Conflicting interests of ecosystem services: Multi-criteria modelling and indirect evaluation of trade-offs between monetary and non-monetary measures 

   Wam, Hilde Karine; Bunnefeld, Nils; Clarke, Nicholas; Hofstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2016-10-19)
   Ecosystems provide services for many stakeholder groups, often with a conflict of interests that hampers sustainability. Core to these conflicts is the challenge of trading-off monetary and non-monetary measures. Using the ...
  • Contrasting impact of whole-tree-harvesting on chemical quality of plant foliage in coastal versus inland forest 

   Fjære, Sigmund; Clarke, Nicholas; Nybakken, Line; Wam, Hilde K (Journal article; Peer reviewed, 2016-02-09)
   Whole-tree-harvesting (WTH) is gaining support as a means to obtain more bioenergy from forests. One aspect that is scarcely addressed is its impact on the chemical quality of post-harvest plant growth, which may initiate ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Deep Learning in Hyperspectral Image Reconstruction from Single RGB images—A Case Study on Tomato Quality Parameters 

   Zhao, Jiangsan; Kechasov, Dmitry; Rewald, Boris; Bodner, Gernot; Verheul, Michel; Clarke, Nicholas; Clarke, Jihong Liu (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-07)
   Hyperspectral imaging has many applications. However, the high device costs and low hyperspectral image resolution are major obstacles limiting its wider application in agriculture and other fields. Hyperspectral image ...
  • Effects of intensive biomass harvesting on forest soils in the Nordic countries and the UK: A meta-analysis 

   Clarke, Nicholas; Kiær, Lars Pødenphant; Kjønaas, O. Janne; Bárcena, Teresa G.; Vesterdal, Lars; Stupak, Inge; Finér, Leena; Jacobson, Staffan; Armolaitis, Kestutis; Lazdina, Dagnija; Stefánsdóttir, Helena Marta; Sigurdsson, Bjarni D. (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-15)
   The use of biomass from forest harvesting residues or stumps for bioenergy has been increasing in the northern European region in the last decade. The present analysis is a regional review from Nordic and UK coniferous ...
  • En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel; Gizachew, Belachew; Clarke, Nicholas; Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn (Miljødirektoratet 2014). I rapporten ble en rekke tiltak i skog beskrevet. Denne rapporten er en del av ...
  • Fertilization of Norway spruce forest with wood ash and nitrogen affected both tree growth and composition of chemical defence 

   Hanssen, Kjersti Holt; Asplund, Johan; Clarke, Nicholas; Selmer, Ruben; Nybakken, Line (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-05)
   We fertilized a Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand on rich mineral soil with 3 t ha−1 of wood ash (ASH), 150 kg ha−1 of nitrogen (N) or a combination of wood ash and nitrogen (ASH + N), in addition to unfertilized ...
  • Impact of phosphorus on rhizosphere organic anions of wheat at different growth stages under field conditions 

   Wang, Yanliang; Krogstad, Tore; Clarke, Nicholas; Øgaard, Anne K. Falk; Clarke, Jihong (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-28)
   Phosphorus (P) is one of the main limiting factors for crop productivity while rhizosphere organic anions have been hypothesized to play an important role in P acquisition. Sampling in a long-term field experiment was ...
  • Intensiv skogovervåking i 2004. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Aktuelt fra Skogforskningen, Research report, 2005)
   I 2004 ble 8 flater i Norge intensivt overvåket for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2005. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Viten fra Skog og landskap;04/2006, Research report, 2006)
   I Norge ble 8 flater intensivt overvåket i 2005 for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2006. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;4/07, Research report, 2007-10)
   I det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» inngår det i Norge 8 intensivt overvåkede flater for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2007. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;5/08, Research report, 2008-05)
   I Norge inngår åtte intensivt overvåkede flater i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
   Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway
  • Intensiv skogovervåking i 2009. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;08/2010, Research report, 2010)
   I 2009 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale "Overvåkingsprogram for skogskader", og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2010. Resultater fra ICP Forest Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2011, Research report, 2011)
   I 2010 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...