• A carbon balance of Norway: terrestrial and aquatic carbon fluxes 

   de Wit, Heleen; Austnes, Kari; Hylen, Gro; Dalsgaard, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-07)
   Northernlandscapes accumulate carbon in vegetation and soils while rivers transport significant amounts of land-derived carbon to coastal areas. Here, we quantify carbon sources and sinks in main ecosystems (forests, ...
  • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Belowground Biodiversity Relates Positively to Ecosystem Services of European Forests 

   Bakker, Mark R.; Brunner, Ivano; Ashwood, Francis; Bjarnadottir, Brynhildur; Bolger, Tom; Børja, Isabella; Carnol, Monique; Cudlin, Pavel; Dalsgaard, Lise; Erktan, Amandine; Godbold, Douglas; Kraigher, Hojka; Meier, Ina C.; Merino-Martín, Luis; Motiejunaite, Jurga; Mrak, Tanja; Oddsdóttir, Edda S.; Ostonen, Ivika; Pennanen, Taina L.; Püttsepp, Ülle; Suz, Laura M.; Vanguelova, Elena I.; Vesterdal, Lars; Soudzilovskaia, Nadejda A. (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-19)
   Biodiversity of ecosystems is an important driver for the supply of ecosystem services to people. Soils often have a larger biodiversity per unit surface area than what can be observed aboveground. Here, we present what ...
  • Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næring 

   Søgaard, Gunnhild; Allen, Micky; Astrup, Rasmus; Belbo, Helmer; Bergseng, Even; Blom, Hans Haavardsholm; Bright, Ryan; Dalsgaard, Lise; Fernandez, Clara Anton; Gjerde, Ivar; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kjønaas, O. Janne; Nygaard, Per Holm; Stokland, Jogeir; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;5(3) 2019, Research report, 2019-02-09)
  • Evaluating the terrestrial carbon dioxide removal potential of improved forest management and accelerated forest conversion in Norway 

   Bright, Ryan M.; Allen, Micky; Antón-Fernández, Clara; Belbo, Helmer; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Granhus, Aksel; Kjønaas, O. Janne; Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-19)
   As a carbon dioxide removal measure, the Norwegian government is currently considering a policy of large-scale planting of spruce (Picea abies (L) H. Karst) on lands in various states of natural transition to a forest ...
  • Forest soil carbon changes from measurements and models - Site-specific comparisons and implications for UNFCCC reporting 

   Dalsgaard, Lise; Lange, Holger; Kjønnaas, O. Janne (NIBIO Rapport;3(114) 2017, Research report, 2017-10-18)
   For å verifisere beregningsmetoder og modeller for endringer av karbonlagre i skogsjord brukt i UNFCCC rapporteringen er det behov for data fra jordprøver med gjentak over tid og der prøvetakingsmetoder er konsistente. I ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon: Sensitivitets- og usikkerhetsanalyser 

   Mohr, Christian Wilhelm; Dalsgaard, Lise; Hagenbo, Andreas; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass), og er en del av det nasjonale ...
  • Framskrivninger for skog og andre landarealer (LULUCF-sektoren) 

   Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus Andreas; Antón-Fernández, Clara; Dalsgaard, Lise; Borgen, Signe Kynding; Von Lüpke, Nikolas (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Framskrivninger av opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser fra skog og andre landarealer (LULUCF-sektoren) fram til 2120, utført i tråd med metodikken brukt i klimagassregnskapet for Norge i 2014 (Miljødirektoratet ...
  • Grantørkeprosjektet. Sluttrapport 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Antón-Fernández, Clara; Børja, Isabella; Čermák, Jan; Dalsgaard, Lise; Eklundh, Lars; Garcia, Monica; Gessler, Arthur; Godbold, Douglas L.; Hentschel, Rainer; Kayler, Zachary; Madsen, Palle; Nadezhdina, Nadezhda; Rosner, Sabine; Světlík, Jan; Tollefsrud, Mari Mette; Tveito, Ole Einar; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;22/2013, Research report, 2013)
   Grantørkeprosjektet har fokusert på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing har forekommet på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader ...
  • Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia 

   Rosner, Sabine; Gierlinger, Notburga; Klepsch, Matthias; Karlsson, Bo; Evans, Rob; Lundqvist, Sven-Olof; Svetlik, Jan; Børja, Isabella; Dalsgaard, Lise; Andreassen, Kjell; Solberg, Svein; Jansen, Steven (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-22)
   Projected climate change scenarios such as frequently occurring dry summer spells are an enormous threat to the health of boreal conifer forests. We identified visible features indicating wood with tracheids predisposed ...
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Reviews and syntheses: Greenhouse gas exchange data from drained organic forest soils – a review of current approaches and recommendations for future research 

   Jauhiainen, Jyrki; Alm, Jukka; Bjarnadottir, Brynhildur; Callesen, Ingeborg; Christiansen, Jesper R; Clarke, Nicholas; Dalsgaard, Lise; He, Hongxing; Jordan, Sabine; Kazanaviciute, Vaiva; Klemedtsson, Leif; Laurén, Ari; Lazdiņš, Andis; Lehtonen, Aleksi; Lohila, Annalea; Lupikis, Ainars; Mander, Ülo; Minkkinen, Kari; Kasimir, Åsa; Olsson, Mats; Ojanen, Paavo; Óskarsson, Hlynur; Sigurdsson, Bjarni D.; Søgaard, Gunnhild; Soosaar, Kaido; Vesterdal, Lars; Laiho, Raija (Journal article; Peer reviewed, 2019-12-10)
   Drained organic forest soils in boreal and temperate climate zones are believed to be significant sources of the greenhouse gases (GHGs) carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), but the annual fluxes ...
  • A Tier 1 methodology for estimating changes in soil organic carbon after land use change on mineral soil 

   Bárcena, Teresa G.; Dalsgaard, Lise; Strand, Line Tau; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;7(49) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne publikasjonen presenterer en ny metodikk for estimering av endringer i lageret av jordkarbon som følge av arealbruksendringer på mineraljord. Metodikken er utviklet for bruk i den nasjonale rapporteringen av ...
  • Utvikling av kart over organisk karbon i jord Norge. Forprosjekt 

   Svendgård-Stokke, Siri; Ulfeng, Hege; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Solbakken, Eivind; Søgaard, Gunnhild; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(59) 2019, Research report, 2019-03)
   Denne rapporten skal gi grunnlag for å vurdere en eventuell leveranse av et kart som viser organisk karbon i norsk jordsmonn til FAO. Rapporten redegjør for bestillingen fra FAO, inkludert FAOs beskrivelse av formål og ...
  • Utviklingsscenarioer for karbonbinding i Norges skoger 

   Astrup, Rasmus Andreas; Dalsgaard, Lise; Eriksen, Rune; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2010, Research report, 2010)
   I juni 2009 ble Norsk Institutt for Skog og Landskap bedt om å bistå Landbruks- og Matdepartementet samt Statens Forurensningstilsyn med en analyse av endringene i skogens fremtidige karbonlager under alternative ...