• Applying profile- and catchment-based mathematical models for evaluating the run-off from a Nordic catchment 

   Farkas, Csilla; Kværnø, Sigrun; Engebretsen, Alexander Melvold; Barneveld, Robert; Deelstra, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Knowledge of hydrological processes and water balance elements are important for climate adaptive water management as well as for introducing mitigation measures aiming to improve surface water quality. Mathematical models ...
  • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2006/07 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

   Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Deelstra, Johannes; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(20) 2008, Research report, 2008-04-10)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
  • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2008/09 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

   Rød, Line Meinert; Pedersen, Rikard; Deelstra, Johannes; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans; Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;4(165) 2009, Research report, 2009-03-04)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992-2013 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Pengerud, Annelene; Grønsten, Heidi Anette; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Hauken, Marit (Bioforsk rapport;9(84) 2014, Research report, 2014-08-15)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Årsmiddelkonsentrasjonene av fosfor og partikler i 2011/12 var på henholdsvis 663 μg/l og 555 mg/l. Dette er de ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2012 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2014)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Årsmiddelkonsentrasjonene av totalfosfor og suspendert stoff i 2012/2013 var på henholdsvis 425 μg/L og 274 mg/L, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2013 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksareal utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (53 %) med bygg som viktigste kornvekst. Stubbareal ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksarealet utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (55 %), særlig bygg. Stubbareal gjennom vinteren ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2011/2012 var det mye nedbør og mer avrenning enn normalt. Det ble gjødslet med lite fosfor, og en høy andel av arealet lå i stubb over vinteren. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2012 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2014)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2012/ 2013 var det mye nedbør på sommeren/høsten, og en kraftig regnepisode i april førte til store skader og store jord- og fosfortap. Det ble ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2013 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I 2014/2015 var årstemperaturen (8,1 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (987 mm) var høyere enn normal nedbør (785 mm). Årsavrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Skuterudfeltet er dominert av korndyrking. I 2015/2016 var årstemperaturen (6,7 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (1139 mm) var høyere enn normal årsnedbør (785 mm), og årsavrenningen (658 mm) var ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2008 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Selnes, Svein; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;4(164) 2009, Research report, 2009-12-07)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med flere andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2009 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Rød, Line Meinert; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Selnes, Svein; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;6(38) 2011, Research report, 2011-03-07)
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2010 

   Øgaard, Anne; Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Sørbotten, Lars-Erik; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Riley, Hugh; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;7(48) 2012, Research report, 2012-03-03)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...