• 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
   Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
  • Agri-environmental policies and their effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and recommendations 

   Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   This review identifies ‘successful’ policies for biodiversity, cultural heritage, and landscape scenery and recreation in Austria, France, Bavaria (Germany), Wales (UK), and Switzerland, and a comparison with current efforts ...
  • AGRISPACE: Background, concepts and frameworks 

   Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   This report is a means to help establishing a common foundation through providing a brief summary of different themes of importance for scientists involved in the research project “Space, land and society: challenges and ...
  • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Arealbruksendringer i Sarpsborg og Sandnes fra ca. 1980 til 2003 

   Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;05/2013, Others, 2013)
   Regjeringens politikk er å bevare våre beste jordressurser for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden 1980 - 2003 blitt ...
  • Beetles in an urban community garden can indicate global warming 

   Hofmann, Thyra Sophie; Bayramov, Günay; Wagner, Thomas; Karlsson, Anneli; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(29) 2021, Journal article, 2021-11)
   Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for ...
  • Bærekraft i ammeku-produksjonen. En helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet gjennom SAFA rammeverket og SMART verktøyet 

   Halland, Hilde; Bardalen, Arne; Bergslid, Rose; Eiter, Sebastian; Hansen, Inger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å konkretisere hva bærekraftig matproduksjon betyr i norsk ammeku-produksjon. Utgangspunktet for arbeidet er en helhetlig tilnærming, der alle dimensjoner av bærekraft ...
  • Can Action Days in a community garden contribute to social integration and cohesion? 

   Firmbach, Paula; Burckhardt, Hanna; Dermitzel, Daniel; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(13) 2022, Journal article, 2022-03)
   The Prinzessinnengarten community garden uses Cultural and Culinary Action Days to invite diverse participants to come together to grow food, learn about sustainable urban agriculture and participate in other cultural and ...
  • Diverse business models support urban farming and food marketing in Bristol 

   Eiter, Sebastian; Keech, Daniel; Carey, Joy (Journal article, 2022)
   The City of Bristol has a long history and well-established practices in urban farming and city food system planning. Farms apply different urban business models that take advantage of the proximity to the city by providing ...
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
  • Folks oppfatninger rundt jordbrukslandskapet: Om mulig bruk av data fra Norsk Monitor i 3Q-overvåkingsprogrammet 

   Bayr, Ulrike; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   3Q-programmet har overvåket kontinuitet og endringer i arealbruk, kulturminner, biologisk mangfold og tilgjengelighet i jordbrukets kulturlandskap siden 1998. Siden 2019 har NIBIO abonnert på Norsk Monitor (NM), en omfattende, ...
  • Fornybar energi og landskapskvalitet: en utfordring for medvirkning i planprosesser 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina (NIBIO-pop;7(35) 2021, Report, 2021-12)
   Økt utbygging av energiproduksjon fra fornybare kilder fremmes som en løsning for å begrense klimaendringer og kompensere for redusert tilgang på fossile energikilder. På tross av generell støtte for ‘grønn energi’ kan ...
  • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

   Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
   Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
  • Gårdbrukeres opplevelse av effekten av vipestriper på vipas hekkesuksess: Erfaringer fra Rogaland 2019-2022 

   Pedersen, Christian; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Vipe (Vanellus vanellus) har de siste tiårene hatt en sterk nedgang i bestanden. Statsforvalteren i Rogaland innførte tiltaket ‘vipestriper’ i Time kommune i 2019 og for hele fylket i 2020, som del av RMP. Målsetningen for ...
  • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

   Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
   Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
  • Humus-rich topsoils in SW Norway – Molecular and isotopic signatures of soil organic matter as indicators for anthropo-pedogenesis 

   Acksel, Andre; Giani, Luise; Stasch, Carolin; Kühn, Peter; Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Regier, Tom; Leinweber, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-03)
   Some previous studies showed that the formation of several deep dark humus-rich topsoils in Northern Europe was strongly influenced by the application of different organic materials by anthropogenic activities in former ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • An increase in food production in Europe could dramatically affect farmland biodiversity 

   Jeanneret, Philippe; Lüscher, Gisela; Schneider, Manuel K.; Pointereau, Philippe; Arndorfer, Michaela; Bailey, Debra; Balázs, Katalin; Báldi, András; Choisis, Jean-Philippe; Dennis, Peter; Díaz, Mario; Eiter, Sebastian; Elek, Zoltán; Fjellstad, Wendy Jane; Frank, Thomas; Friedel, Jürgen Kurt; Geijzendorffer, Ilse R.; Gillingham, Pippa; Gomiero, Tiziano; Jerkovich, Gergely; Jongman, Rob H. G.; Kainz, Max; Kovács-Hostyánszki, Anikó; Moreno, Gerardo; Nascimbene, Juri; Oschatz, Marie-Louise; Paoletti, Maurizio Guido; Sarthou, Jean-Pierre; Siebrecht, Norman; Sommaggio, Daniele; Wolfrum, Sebastian; Herzog, Felix (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-02)
   Conversion of semi-natural habitats, such as field margins, fallows, hedgerows, grassland, woodlots and forests, to agricultural land could increase agricultural production and help meet rising global food demand. Yet, the ...