• Begrenset kartlegging av virusoverførende bladlus i potet i Norge i 2011 

   Klingen, Ingeborg; Eklo, Toril; Spetz, Carl (Bioforsk rapport;7(105) 2012, Research report, 2012-02-02)
   Bladlusoverført virus er et problem i potet i Norge. Hvert år er det settepotetpartier i den sertifiserte avlen som ikke kan godkjennes fordi innholdet av PVY/PVA er for høye. For høyt virusinnhold i potetprodusentenes ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Skadedyrmidler 

   Björkman, Maria; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Eklo, Toril (Bioforsk rapport;9(182) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Björkman, Maria; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Westrum, Karin; Eklo, Toril (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport;2(154) 2016, Research report, 2017-01-24)
   I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2017 

   Trandem, Nina; Eklo, Toril; Teton, Guilhem (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-19)
   Sommeren 2017 ble det samlet 100 bladprøver fra norske jordbærfelt plantet i perioden 2015-2017 med importert plantemateriale, for å lete etter liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii). Denne bladlusarten er på grunn ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

   Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
   Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
  • Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018 

   Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport;5(40) 2019, Research report, 2019-04)
   I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn ...