• Alternative oljevekstar til norsk biodiesel 

   Nesheim, Lars; Eltun, Ragnar; Weiseth, Lasse (Bioforsk rapport;5(10) 2010, Research report, 2010-09-10)
   Fleire oljevekstar som kan vere alternativ til raps og rybs som råstoff til ein eventuell framtidig produksjon av norsk biodiesel vart prøvde i forsøk på tre stader i åra 2007 til 2009. Resultata syner at ingen av dei ...
  • Biodiesel fra norske jordbruksvekster 

   Granlund, Lars Løken; Eltun, Ragnar; Hohle, Erik Eid; Nesheim, Lars; Waalen, Wendy; Åssveen, Mauritz (Bioforsk rapport;5(17) 2010, Research report, 2010-01-31)
  • Dyrkingsveiledning for maltbygg 

   Åssveen, Mauritz; Eltun, Ragnar (NIBIO Rapport;2(96) 2016, Research report, 2016)
   Rapporten gir råd om konvensjonell og økologisk dyrking av maltbygg under norske vekstforhold med hensyn på sortsvalg, vekstskifte, jordarbeiding, kalking, gjødsling, såing, ugras- og sykdomsbekjempelse, vanning, ...
  • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

   Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
   Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
  • Green wastewater treatment technology for agritourism business in Romania 

   Paruch, Adam; Mæhlum, Trond; Eltun, Ragnar; Tapu, Emanuel; Spinu, Ovidiu (Journal article; Peer reviewed, 2019-07-30)
   This article describes the first implementation of green treatment technology for wastewater from agritourism facilities in Romania. The general concept was based on the principles of a nature-based treatment system (NBTS) ...
  • Halm som biobrensel. Tilgjengelige halmmengder, halmbehov til dyrefôr og strø/talle, samt konsekvenser av halmfjerning for jordas bæreevne og kvalitet 

   Riley, Hugh; Åssveen, Mauritz; Eltun, Ragnar; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;7(67) 2012, Research report, 2012-06-04)
   Rapporten omfatter følgende problemstillinger: 1) Beregning av totale halmavlinger, 2) Halmbehov til fôr og strø/talle, og 3) Konsekvenser av halmfjerning for bærekraftig produksjon. Totale halmmengder ble evaluert ut fra ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
   Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
  • Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl 

   Eltun, Ragnar; Åssveen, Mauritz; Thomsen, Mette (NIBIO Rapport;4(164) 2018, Research report, 2018-12-17)
   Det er en rivende utviking i produksjon av spesial øl i Norge og etterspørselen etter norske råvarer - malt, humle og urter - er økende. Prosjektet har vist at en kan produsere malt med god kvalitet i Norge, men sortsgenskaper ...
  • Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr 

   Olberg, Ellen Kristine; Strøm, Turid; Rogneby, Thor Johannes; Abrahamsen, Unni; Eltun, Ragnar (Grønn kunnskap e;9(104) 2005, Research report, 2005)
   Det er skrevet en rapport om dyrking og bruk av proteinråvarer i økologisk landbruk. Proteinvekster som erter, lupin, åkerbønne og rybs/raps er aktuelle fôrmidler både til drøvtyggere, fjørfe og gris. Proteinbehovet til ...