• Vannfaglige undersøkelser i Vansjø og Morsavassdraget i 2007 

      Skarbøvik, Eva; Rohrlack, Thomas; Bechmann, Marianne; Andersen, Tom; Færøvik, Johan (Bioforsk rapport;3(72) 2008, Research report, 2008-05-04)
      Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver/-bekker i 2007. Sommeren dette året var spesielt nedbørrik, noe som har hatt betydning for forholdene i innsjøen. Rapporten gir også resultater ...