• A2F - Nettverk og samarbeid 

   Borgvang, Stig A. (Others, 2021)
  • A2F - Oversikt over faglig innhold 

   Borgvang, Stig A. (Others, 2021)
  • Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;4(2) 2009, Book, 2009)
   Bioforsk-konferansen 2009 arrangeres på Rica Park Hotell Sandefjord 4. og 5. februar 2009. Denne boka inneholder sammendrag av 113 av totalt 125 foredrag som blir holdt under konferansen, pluss 12 av 18 vitenskaplige ...
  • Bioforsk-konferansen 2010 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;5(2) 2010, Book, 2010)
  • Bioforsk-konferansen 2011 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;6(2) 2011, Research report, 2011)
  • Bioforsk-konferansen 2012. Sammendrag og presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;7(2) 2012, Research report, 2012)
   Denne boka inneholder sammendrag av 78 av de 105 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 43 av 52 vitenskapelige plakater som presenteres.
  • Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag av presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;8(2) 2013, Book, 2013)
   Denne boka inneholder sammendrag av 118 av de 134 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 30 av 39 vitenskapelige plakater som presenteres.
  • Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Denne boka inneholder sammendrag av 81 av de 88 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 31 av 54 vitenskapelige plakater som presenteres. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme måte som i ...
  • Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Denne boka inneholder sammendrag av 80 av de 90 foredragene som blir holdt under Bioforsk-konferansen. I tillegg presenteres sammendrag av 36 vitenskapelige plakater. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme ...
  • Computer-assisted image processing to detect spores from the fungus Pandora neoaphidis 

   Korsnes, Reinert; Westrum, Karin; Fløistad, Erling; Klingen, Ingeborg (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This contribution demonstrates an example of experimental automatic image analysis to detect spores prepared on microscope slides derived from trapping. The application is to monitor aerial spore counts of the entomopathogenic ...
  • Heksekost på eple – nye utbrudd 

   Blystad, Dag-Ragnar; Fløistad, Erling; Brurberg, May Bente (Bioforsk TEMA;5(21) 2010, Research report, 2010)
   Heksekost på eple er en karanteneskadegjører. Høsten 2010 er det påvist heksekost i eple fra 11 frukthager, 10 i Sogn og 1 i Telemark. Sannsynligvis står det infiserte trær på mange flere steder. I Sogn er det funnet ...
  • Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2020 

   Herrero, Maria-Luz; Fløistad, Erling; Brurberg, May Bente (NIBIO-rapport;7(40) 2021, Research report, 2021-04)
   Rapporten omhandler arbeid som NIBIO har utført på oppdrag fra Mattilsynet vedrørende et overvåking og kartleggingsprogram for Phytophthora ramorum. Rapporten omtaler også resultat av Mattilsynets tilsynsprøver i planteskoler ...
  • Korsmo 150 år: Ukas ugras 2013 

   Sjursen, Helge; Fløistad, Erling; Dybdal, Siri Elise (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Sesongen 2013 publiserte www.bioforsk.no i samarbeid med Forskning.no en spalte, «Ukas ugras», der en kunne lære mer om 15 utvalgte kjente og ukjente ugrasarter, som ofte dukker opp i hagen eller en åker i nærheten. ...
  • NIBIO-konferansen 2018 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (NIBIO BOK;4(3) 2018, Research report, 2018)
   Den første NIBIO- konferansen ble arrangert på X Meeting Point på Hellerudsletta, 13. og 14. februar 2018. Alt i alt hadde konferansen 366 påmeldte deltagere. Programmet inneholdt både fellessesjoner og parallelle sesjoner ...
  • NIBIO-konferansen 2019 Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag? 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (NIBIO Bok;5(3) 2019, Research report, 2019-02)
  • Ny soppsjukdom øydelegg buksbom 

   Talgø, Venche; Fløistad, Erling; Ørstad, Kari; Slørstad, Trude; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;5(19) 2010, Research report, 2010)
   I august 2010 vart det stadfesta store skadar av soppen Cylindrocladium buxicola på buksbom (Buxus sempervi¬rens) i ein privathage i Oslo, og i september vart han funnen i Rogaland. I kjølvatnet av dette fann vi C. buxicola ...
  • Plantemøtet Østlandet 2007 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari Margrethe (Bioforsk FOKUS;2(1) 2007, Research report, 2007)
   Plantemøtet Østlandet 2007 arrangeres på Quality Hotell & Resort ved Sarpsborg 7. og 8. februar 2007. Denne boka inneholder sammendrag av 81 av totalt 94 foredrag som blir holdt under møtet. Boka er delt inn i 11 kapitler: ...
  • Rhizophusråte (skjeggmugg) 

   Toppe, Brita; Fløistad, Erling (Grønn kunnskap e;8(123A) 2004, Research report, 2004)
   Rhizophus stolonifer er ein svak parasitt som årleg fører til betydelege utfall i julestjerne. Soppen gjer størst skade i stressa eller skadde planter under fuktige og varme forhold. God hygiene og klimastyring er viktige ...
  • Viroid-sjukdommer i tomat 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Fløistad, Erling; Spetz, Carl (Bioforsk TEMA;7(8) 2012, Research report, 2012)
   Tomato chlorotic dwarf viroid ble nylig påvist i et tomatgartneri i Rogaland. Påvisning av viroid som skadegjører i tomat representerer noe nytt for plantehelsesituasjonen i Norge. Til tross for at dette viroidet ikke står ...