• E134 Oslofjordforbindelsen - Forundersøkelser i resipienter 2022 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført forundersøkelser i bekker, tjern og marine områder som vil kunne berøres av anleggsaktivitet under bygging av E134 Oslofjordforbindelsen. Forundersøkelsene har omfattet ...
  • E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Engh, Anne; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO-rapport;8(33) 2022, Research report, 2022-06)
   NIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med ...