• E-18 Knapstad - Retvet. Sammenligning av kjemisk og økologisk tilstand før, under og etter anleggsperioden 

   Fosse, Oda; Pettersen, Ruben Alexander; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(90) 2021, Research report, 2021-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO og samarbeidspartner FAUN utført undersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i tre vannforekomster som er berørt av anleggsaktivitet ved bygging av ny E-18 Knapstad- Retvet. ...
  • E16 Eggemoen-Olum - Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2021 

   Fosse, Oda; Isidorova, Anastasija; Pettersen, Ruben Alexander; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(107) 2022, Research report, 2022-08)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i kommunene Ringerike og Jevnaker. NIBIO ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020 

   Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Fosse, Oda; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(88) 2021, Research report, 2021-06)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO har ...
  • E18 Vestkorridoren - Miljøovervåking i resipienter 2023 

   Olsen, Rita Cabilan Just; Burgess, Susanna; Fosse, Oda; Myhre Sverdrup, Elise; Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført miljøovervåking av vannforekomster som har blitt berørt av anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosessen av E18 Vestkorridoren 2023. Undersøkelsene har omfattet ...
  • Utbygging av Follobanen - Overvåking av vannkvalitet - Årsrapport 2023 

   Johansen, Simen Gustu; Fosse, Oda; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...