• AR5 klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser 

   Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Frydenlund, Jostein (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og ...
  • AR5 klassifikasjonssystem. Endring av arealtypen åpen fastmark og bebygd 

   Bjørkelo, Knut; Bjørken, Anna M.; Frydenlund, Jostein (Rapport fra Skog og landskap;10/2013, Research report, 2013)
   AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000) er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatabase som beskriver arealressursene. Denne rapporten utreder om arealtypen åpen fastmark i AR5 kan brytes ned i underkategorier som ...
  • AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000. Et heldekkende arealressurskart for jord- og skogbruk 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;5(118) 2019, Research report, 2019-11)
   AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.
  • Arealbarometer for Akershus fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-02, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Akershus fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Aust-Agder fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-09, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Aust-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Buskerud fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-06, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Buskerud fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Finnmark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-20, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Finnmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Hedmark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-04, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Hedmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Hordaland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-12, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Hordaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Møre og Romsdal fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-15, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Møre og Romsddal fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nordland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-18, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nordland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Oppland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-05, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Oppland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Oslo fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-3, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Oslo fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Rogaland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-11, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Rogaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Sogn og Fjordane fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-14, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sogn og Fjordane fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Telemark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-08, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Telemark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Troms fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-19, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Troms fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Vest-Agder fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-10, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Vest-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.