• Jordhelse i arktisk grøntproduksjon 

   Skaalsveen, Kamilla; Gillund, Frøydis (NIBIO-pop;8(16) 2022, Journal article, 2022)
   Det er fremdeles behov for mer kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, både for å redusere negativ påvirkning fra intensive driftsmetoder og for å gjøre jorda mer motstandsdyktig i et endret klima.
  • Jordhelse i arktisk grøntproduksjon. Forprosjekt 2021-2022 

   Skaalsveen, Kamilla; Gillund, Frøydis; Aandahl, Tone R. (NIBIO-rapport;8(86) 2022, Research report, 2022-05)
   Målsettingen for dette forprosjektet var å kartlegge eksisterende kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, avdekke kunnskapshull og identifisere problemstillinger som bør følges opp med videre forskning. Hva som ...