• Bioavailability of Macro and Micronutrients Across Global Topsoils: Main Drivers and Global Change Impacts 

   Ochoa-Hueso, Raúl; Delgado-Baquerizo, Manuel; Risch, Anita C.; Ashton, Louise; Augustine, David; Bélanger, Nicolas; Bridgham, Scott; Britton, Andrea J.; Bruckman, Viktor J.; Camarero, J. Julio; Cornelissen, Gerard; Crawford, John A.; Dijkstra, Feike A.; Diochon, Amanda; Earl, Stevan; Edgerley, James; Epstein, Howard; Felton, Andrew; Fortier, Julien; Gagnon, Daniel; Greer, Ken; Griffiths, Hannah M.; Halde, Caroline; Hanslin, Hans Martin; Harris, Lorna I.; Hartsock, Jeremy A.; Hendrickson, Paul; Hovstad, Knut Anders; Hu, Jia; Jani, Arun D.; Kent, Kelcy; Kerdraon-Byrne, Deirdre; Khalsa, Sat Darshan S.; Lai, Derrick Y. F.; Lambert, France; LaMontagne, Jalene M.; Lavergne, Stéphanie; Lawrence, Beth A.; Littke, Kim; Leeper, Abigail C.; Licht, Mark A.; Liebig, Mark A.; Lynn, Joshua; Maclean, Janet E.; Martinsen, Vegard; McDaniel, Marshall D.; McIntosh, Anne C. S.; Miesel, Jessica R.; Miller, Jim; Mulvaney, Michael J.; Moreno, Gerardo; Newstead, Laura; Pakeman, Robin J.; Pergl, Jan; Pinno, Bradley D.; Piñeiro, Juan; Quigley, Kathleen; Radtke, Troy M.; Reed, Paul; Rolo, Víctor; Rudgers, Jennifer; Rutherford, P. Michael; Sayer, Emma J.; Serrano-Grijalva, Lilia; Strack, Maria; Sukdeo, Nicole; Taylor, Andy F. S.; Truax, Benoit; Tsuji, Leonard J. S.; van Gestel, Natasja; Vaness, Brenda M.; Van Sundert, Kevin; Vítková, Michaela; Weigel, Robert; Wilton, Meaghan J.; Yano, Yuriko; Teen, Ewing; Bremer, Eric (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-07)
   Understanding the chemical composition of our planet's crust was one of the biggest questions of the 20th century. More than 100 years later, we are still far from understanding the global patterns in the bioavailability ...
  • Bruk av biokull til grønne tak 

   Rivier, Pierre-Adrien; Hanslin, Hans Martin; Joner, Erik (NIBIO-pop;8(20) 2022, Journal article, 2022-06)
   Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til ...
  • ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’ (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway Report from the first project year 2011 

   Aamlid, Trygve; Fjellheim, Siri; Elameen, Abdelhameed; Klemsdal, Sonja; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin; Hovstad, Knut; Hagen, Dagmar; Rydgren, Knut; Rosef, Line (Bioforsk rapport;7(4) 2012, Research report, 2012-01-09)
   Rapporten viser status for ECONADA-prosjektet ved årsskiftet 2011/2012.
  • ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’(Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway Report from the second project year 2012 

   Aamlid, Trygve; Fjellheim, Siri; Elameen, Abdelhameed; Klemsdal, Sonja; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin; Hovstad, Knut; Hagen, Dagmar; Rydgren, Knut; Rosef, Line (Bioforsk rapport;8(35) 2013, Research report, 2013-04-12)
   Spread of alien seeds after damages to vegetation and landscapes is a serious threat to biodiversity and the environment. The main objective of the whole-chain project ECONADA (2011-14) is to define and produce indigenous ...
  • ECONADA: Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep. Rapport fra tredje prosjektår 2013 og status pr. 1. april 2014 

   Aamlid, Trygve; Fjellheim, Siri; Elameen, Abdelhameed; Klemsdal, Sonja; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin; Hovstad, Knut; Hagen, Dagmar; Rydgren, Knut; Rosef, Line (Bioforsk rapport;9(74) 2014, Research report, 2014)
   Hovedmålet med ECONADA er: Definisjon og framskaffing av stedegent frømateriale, samt klarlegging av minimumsfaktorerfor etablering fra frø og konsekvenser av frøsåing på økologisk balanse og suksesjon ved restaurerinig ...
  • The Effect of Combined Drought and Temperature Stress on the Physiological Status of Calcareous Grassland Species as Potential Candidates for Urban Green Infrastructure 

   Krzyżak, Jacek; Rusinowski, Szymon; Sitko, Krzysztof; Szada-Borzyszkowska, Alicja; Borgulat, Jacek; Stec, Radosław; Hanslin, Hans Martin; Pogrzeba, Marta (Peer reviewed; Journal article, 2023-05-16)
   Nature-based solutions are promising for climate adaptation and environmental management in urban areas, but urban conditions are stressful for vegetation. In particular, the interaction of drought and high temperatures ...
  • Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014 - 2015 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (Research report, 2015)
  • Et grønnere Lørenskog sentrum. Skisser av mulige løsninger for å løse utfordringer ved R159 og utvikle et grønnere Lørenskog sentrum. 

   Gamborg, Marina; Borch, Håkon; Fossnes, Elisabeth; Nord, Ketil; Kirubahara, Thepa; Hanslin, Hans Martin; Nordhagen, Jørn-Frode; Hanserud, Ola Stedje (NIBIO Rapport;6(87) 2020, Research report, 2020-06)
   Lørenskog har en uheldig deling av sentrale sentrumsområdene av Rv 159 som lager en barriere mellom nordre og søndre del. Kommunen har lenge ønsket å forbedre utfordrende situasjonen veien skaper. Dette prosjektet peker ...
  • Etablering av blomstereng i Rogaland 

   Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin (Journal article, 2020-10)
   Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomsterengarter fra frø 

   Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Fuchs, Tobias A.; Blütecher, Elin; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Erfaring har vist det er krevende å etablere blomsterengarter fra frø både i eksisterende grasmark og ved såing på bar jord. Dette er utfordringer som må løses for en mer målrettet restaurering eller rehabilitering av ...
  • Evaluation of organic fertilizers and biostimulants on sand-based golf greens and football fields 

   Aamlid, Trygve; Hanslin, Hans Martin; Molteberg, Bjørn; Susort, Åge; Steensohn, Anne; Enger, Frank; Haaland, Palle (Bioforsk rapport;2(61) 2007, Research report, 2007-05-18)
   Twelve fertilizer/biostimulant products or product families were compared with mineral fertilizer in three two-year trials on USGA greens and sand-based football fields in southern Norway. Within each trial, all treatments ...
  • Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap 

   Daugstad, Kristin; Thorvaldsen, Pål; Bele, Bolette; Bär, Annette; Fløistad, Inger; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
   I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser ...
  • Grønne tak som LOD- og miljøtiltak 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;4(172) 2018, Research report, 2018-12)
   Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat ...
  • Håndtering av jordmasser med fremmede invaderende karplanter gjennom landbruket 

   Hanslin, Hans Martin; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Fløistad, Inger; Gamborg, Marina; Helgheim, Marit (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Store mengder god jord med frø eller rotstengler av fremmede invaderende karplanter deponeres hvert år. For en mer bærekraftig forvaltning av jordressurser ønsket Statens vegvesen å undersøke om slik jord fra veianlegg ...
  • Impacts of organic soil amendments on forage grass production under different soil conditions 

   Persson, Tomas; Szulc, Wieslaw; Rutkowska, Beata; Höglind, Mats; Hanslin, Hans Martin; Sæbø, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-30)
   Organic amendments can improve grassland productivity. Timothy and tall fescue were sown on a sandy loam and a coarse sand at Særheim, Norway, in September 2016 and on a loamy sand at Skierniewice, Poland, in April 2017, ...
  • Impacts of roads on bird species richness: A meta-analysis considering road types, habitats and feeding guilds 

   Kroeger, Svenja; Hanslin, Hans Martin; Lennartsson, Tommy; D'Amico, Marcello; Kollmann, Johannes; Fischer, Christina; Albertsen, Elena; Speed, James David Mervyn (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-15)
   Roadsides can harbour remarkable biodiversity; thus, they are increasingly considered as habitats with potential for conservation value. To improve construction and management of roadside habitats with positive effects on ...
  • Increased above‐ground resource allocation is a likely precursor for independent evolutionary origins of annuality in the Pooideae grass subfamily 

   Lindberg, Camilla Lorange; Hanslin, Hans Martin; Schubert, Marian; Marcussen, Thomas; Trevaskis, Ben; Preston, Jill Christine; Fjellheim, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-18)
   Semelparous annual plants flower a single time during their 1‐yr life cycle, investing much of their energy into rapid reproduction. By contrast, iteroparous perennial plants flower multiple times over several years, and ...
  • Ivaretagelse av ville pollinatorer og planter tilknyttet kulturlandskapet i byutviklingen. Oppsummering av forskningsprosjektet BE(E) DIVERSE 

   Johansen, Line; Albertsen, Elena; Bär, Annette; Hanslin, Hans Martin; Herfindal, Ivar; van der Veen, Bert; Henriksen, Marie Vestergaard; Vinge, Heidi; Wehn, Sølvi; Solbu, Erik (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det er en global nedgang av ville pollinatorer, og hovedårsaken til dette er at leveområdene deres er under press og går tapt på grunn av urbanisering og andre arealendringer. I BE(E) DIVERSE prosjektet har vi derfor studert ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Kompost til sandjord. Resultater fra feltforsøk 2006 

   Hanslin, Hans Martin (Bioforsk rapport;1(193) 2006, Research report, 2006-12-28)