• Befaring på Tromsø Golfbane 14. oktober 2020 

   Jørgensen, Marit; Hesselsøe, Karin Juul; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(93) 2021, Research report, 2021-08)
   Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane ...
  • Chafer grubs and leatherjackets on golf courses – integrated management in Scandinavia 

   Hesselsøe, Karin Juul; Menzler-Hokkanen, Ingeborg; Petersen, Torben Kastrup; Edman, Peter (Research report, 2022)
   Chafer grubs and leatherjackets can cause severe damages to Scandinavian Golf Courses – mainly in the southern areas. Damages from chafer grubs are occasional, damages from leatherjackets tend to be increasing. Restrictions ...
  • Effect of rolling on Microdochium patch – field trial at Copenhagen Golf Club 2020-21 

   Hesselsøe, Karin Juul; Nilsson, Martin P.; Kvalbein, Agnar; Espevig, Tatsiana (NIBIO-rapport;8(109) 2022, Research report, 2022-08)
   I feltforsøk med lett rulling av en rødsvingeldominert golfgreen ved Københavns golfklubb i 2020 og 2021 ble effekten på Microdochiumflekk studert. Greenen ble rullet to eller fire ganger i uka i tre eller fem måneder fram ...
  • Forprosjekt struvitt – undersøkelse av gjødselverdien i struvitt fra HIAS IKS 

   Hesselsøe, Karin Juul; Øgaard, Anne Falk; Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond (NIBIO Rapport;6(32) 2020, Research report, 2020-03)
   Gjødselverdi av struvitt fra HIAS IKS ble i potteforsøk sammenlignet med vanlig handelsgjødsel-P (Opti-P), samt et kontrolledd uten tilførsel av P. Til forsøket ble anvendt krykvein, flerårig raigras, rødsvingel og bygg. ...
  • IPM-GOLF 2020-23 - preliminary results from 2020 and spring 2021 

   Hesselsøe, Karin Juul (NIBIO-rapport;8(80) 2022, Research report, 2022-05)
   Denne rapporten oppsummerer foreløpige resultater fra 2020 i IPM-Golf-prosjektet "Ingergrated Management of Important Turfgrass Diseases and Insect Pests on European Golf-Courses" Feltforsøk på Microdochium flekk ble utført ...
  • ROBO-GOLF: Robotic mowers for better turf quality on golf course fairways and semi-roughs 

   Hesselsøe, Karin Juul; Borchert, Anne Friederike; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Jørgensen, Lynn; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;8(48) 2022, Research report, 2022-03)
   Denne rapporten gir resultater fra andre år (2021) i prosjektet"ROBO-GOLF: Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad og mindre bruk av fossil energi ved bruk av robotklippere på fairway og semi-rough". Arbeidspakke (WP1) ...
  • ROBO-GOLF: Robotic mowers for better turf quality on golf course fairways and semi-roughs, Results from 2020 

   Aamlid, Trygve; Hesselsøe, Karin Juul; Pettersen, Trond; Borchert, A. F. (NIBIO-rapport;7(87) 2021, Research report, 2021-05)
   Denne rapporten gir resultater fra første år i prosjektet ‘ROBO-GOLF: Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad og mindre bruk av fossil energi ved bruk av robotklipper på fairway og semi-rough’ I arbeidspakke (WP) 1 ...
  • SCANGREEN 2015-18: Turfgrass species, varieties, seed mixtures and seed blends for Scandinavian putting greens. Final results from a four year testing period 

   Aamlid, Trygve; Heltoft, Pia; Thorvaldsson, Gudni; Jensen, Anne Mette Dahl; Espevig, Tatsiana; Hesselsøe, Karin Juul; Waalen, Wendy; Petersen, Torben Kastrup; Pettersen, Trond; Tangsveen, Jan; Sørensen, Per; Gneist, Tania; Hannesson, Bjarni (NIBIO Rapport;5/154/2019, Research report, 2021-01-08)
   Denne tekst er sluttrapport for STERF-prosjektet: SCANGREEN 2015-18