• Avpussing og høstgjødsling i engkveinfrøeng 

   Aamlid, Trygve; Susort, Åge; Steensohn, Anne; Hetland, Ove; Pettersen, Trond (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Avpussing og høstgjødsling ved frøavl av fjelltimotei 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Pettersen, Trond; Hetland, Ove (Others, 2023)
  • Bekjemping av kvitaks i eldre frøeng av rødsvingel, engrapp og engkvein 

   Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar; Knudsen, Geir; Sæland, Jon; Susort, Åge; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Delt sprøyting eller tankblanding av ugrasmidler og vekstreguleringsmidler ved frøavl av timotei 

   Aamlid, Trygve S.; Gunnarstorp, Trond; Knudsen, Geir; Hetland, Ove; Moen, Victoria S. (Others, 2023)
  • Etablering av blomsterengarter fra frø 

   Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Fuchs, Tobias A.; Blütecher, Elin; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Erfaring har vist det er krevende å etablere blomsterengarter fra frø både i eksisterende grasmark og ved såing på bar jord. Dette er utfordringer som må løses for en mer målrettet restaurering eller rehabilitering av ...
  • Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av enghumleblom 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
   Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
  • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
   Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
  • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
   Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
  • Frøavl av hanekam 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Frøavl av rundbelg 

   Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
   Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn
  • Frøhøsting av prestekrage og svartknoppurt til pollinatorvennlige naturfrøblandinger 

   Aamlid, Trygve S.; Øverland, John Ingar; Havstad, Lars; Svalheim, Ellen; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine; Stornes Moen, Victoria (Others, 2022)
  • Hussar Plus eller Hussar OD etterfulgt av ulike vekstreguleringsmidler ved frøavl av engrapp 

   Aamlid, Trygve; Susort, Åge; Steensohn, Anne; Hetland, Ove; Pettersen, Trond (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Høst- og vårgjødsling i økologisk frøeng av engsvingel 

   Havstad, Lars T.; Øverland, John Ingar; Hetland, Ove; Langmyr, Olav; Susort, Åge; Steensohn, Anne (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Høst- og vårgjødsling ved frøavl av rød jonsokblom og prestekrage 

   Aamlid, Trygve S.; Havstad, Lars; Knudsen, Geir; Hetland, Ove; Moen, Victoria Stornes; Sundsdal, Kristine (Others, 2022)
  • Høst- og vårgjødsling ved frøavl av rød jonsokblom, prestekrage og engsmelle 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Hetland, Ove; Stornes Moen, Victoria; Sundsdal, Kristine (Others, 2023)
  • Høstetid og høstemetoder ved frøavl av prestekrage og hybriden engknoppurt x svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve S.; Øverland, John Ingar; Pettersen, Trond; Moen, Victoria S.; Hetland, Ove (Others, 2023)
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...