• Different Resistance to DON versus HT2 + T2 Producers in Nordic Oat Varieties 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro; Almvik, Marit; Lillemo, Morten; Russenes, Aina Lundon; Edwards, Simon Graham; Aamot, Heidi Udnes (Peer reviewed; Journal article, 2022-04-28)
   Over recent decades, the Norwegian cereal industry has had major practical and financial challenges associated with the occurrence of Fusarium head blight (FHB) pathogens and their associated mycotoxins in cereal grains. ...
  • DON content in oat grains in Norway related to weather conditions at different growth stages 

   Roer, Anne-Grete; Torp, Torfinn; Brodal, Guro; Aamot, Heidi; Strand, Einar; Nordskog, Berit; Dill-Macky, Ruth; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   High concentrations of the mycotoxin deoxynivalenol (DON), produced by Fusarium graminearum have occurred frequently in Norwegian oats recently. Early prediction of DON levels is important for farmers, authorities and the ...
  • Effekt av redusert jordarbeiding på halmdekke, avling, ugras, Fusarium og mykotoksiner i havre 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Seehusen, Till; Aamot, Heidi Udnes; Tørresen, Kirsten Semb; Riley, Hugh; Brodal, Guro (Others, 2023)
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • Fusarium and mycotoxin content of harvested grain was not related to tillage intensity in Norwegian spring wheat fields 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Seehusen, Till; Riley, Hugh; Dill-Macky, Ruth; Holen, Børge; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-09)
   To mitigate the risk of erosion and nutrient runoff, reduced tillage has become more prevalent in Norway. Within within recent decades, there have been some years with relatively high occurrence of Fusarium head blight and ...
  • Fusarium langsethiae and mycotoxin contamination in oat grain differed with growth stage at inoculation 

   Aamot, Heidi Udnes; Mousavi, Hesam; Razzaghian, Jafar; Brodal, Guro; Sulyok, Michael; Krska, Rudolf; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2022-07-02)
   High levels of mycotoxins are occasionally observed in Norwegian oat grain lots. Mycotoxins of primary concern in Norwegian oats are deoxynivalenol (DON) produced by Fusarium graminearum and HT2- and T2-toxins (HT2 + T2) ...
  • Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Global transcriptome changes in perennial ryegrass during early infection by pink snow mould 

   Kovi, Mallikarjuna Rao; Abdelhalim, Mohamed; Kunapareddy, Anil; Ergon, Åshild; Tronsmo, Anne Marte; Brurberg, May Bente; Hofgaard, Ingerd Skow; Asp, Torben; Rognli, Odd Arne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Lack of resistance to pink snow mould (Microdochium nivale) is a major constraint for adaptation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) to continental regions with long-lasting snow cover at higher latitudes. Almost all ...
  • HT-2 and T-2 toxins in Norwegian oat grains related to weather conditions at different growth stages 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Strand, Einar; Torp, Torfinn; Edwards, Simon G.; Dill-Macky, Ruth; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-08)
   High concentrations of the mycotoxins HT-2 and T-2 (HT2 + T2), primarily produced by Fusarium langsethiae, have occasionally been detected in Norwegian oat grains. In this study, we identified weather variables influencing ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Strand, Einar; Sveen, Otto (Bioforsk TEMA;6(4) 2011, Research report, 2011)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Lundon, Aina; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Lillemo, Morten; Strand, Einar (NIBIO-POP;6(40) 2020, Journal article, 2020-12)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Microdochium majus and other fungal pathogens associated with reduced gluten quality in wheat grain 

   Aamot, Heidi Udnes; Lysøe, Erik; Koga, Shiori; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Böcker, Ulrike; Brodal, Guro; Dill-Macky, Ruth; Uhlen, Anne Kjersti; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-02)
   The bread-making quality of wheat depends on the viscoelastic properties of the dough in which gluten proteins play an important role. The quality of gluten proteins is influenced by the genetics of the different wheat ...
  • Muligheter for en mer effektiv utnytelse av planterestene - Agronomi som sikrer god jordhelse, avling og plantehelse i korn 

   Seehusen, Till; Henriksen, Trond Maukon; Grieu, Chloé; Hofgaard, Ingerd Skow; Ficke, Andrea; Tørresen, Kirsten; Fischer, Franziska; Bechmann, Marianne; Budai, Alice Erzebet; Rasse, Daniel; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Tap av organisk materiale, jordpakking og erosjon truer jordhelsa på kornareal. Problemer med dette vil antagelig øke i et våtere klima og medføre store kostnader for både gårdbrukere og samfunn. Fremover må vi passe på å ...
  • Pathogenicity, host specificity and genetic diversity in Norwegian isolates of Microdochium nivale and Microdochium majus 

   Abdelhalim, Mohamed Ibrahim Mohamed; Brurberg, May Bente; Hofgaard, Ingerd Skow; Rognli, Odd Arne; Tronsmo, Anne Marte (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-31)
   Microdochium majus and Microdochium nivale cause serious disease problems in grasses and cereal crops in the temperate regions. Both fungi can infect the plants during winter (causing pink snow mould) as well as under cool ...
  • Prediction of leaf Bloch disease risk in Norwegian spring wheat based on weather factors and host phenology 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni; Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
   Leaf blotch diseases (LBD), such as Septoria nodorum bloch (Parastagnospora nodorum), Septoria tritici blotch (Zymoseptoria tritici) and Tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) can cause severe yield losses (up to 50%) in ...
  • Reduced Risk of Oat Grain Contamination with Fusarium langsethiae and HT-2 and T-2 Toxins with Increasing Tillage Intensity 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Seehusen, Till; Holen, Børge; Riley, Hugh; Dill-Macky, Ruth; Edwards, Simon G.; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2022-11-03)
   Frequent occurrences of high levels of Fusarium mycotoxins have been recorded in Norwegian oat grain. To elucidate the influence of tillage operations on the development of Fusarium and mycotoxins in oat grain, we conducted ...
  • Removal of Small Kernels Reduces the Content of Fusarium Mycotoxins in Oat Grain 

   Brodal, Guro; Aamot, Heidi Udnes; Almvik, Marit; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-23)
   Cereal grain contaminated by Fusarium mycotoxins is undesirable in food and feed because of the harmful health effects of the mycotoxins in humans and animals. Reduction of mycotoxin content in grain by cleaning and size ...
  • Utrensing av små korn kan redusere innholdet av mykotoksiner i havrepartir 

   Brodal, Guro; Aamot, Heidi Udnes; Almvik, Marit; Hofgaard, Ingerd Skow (NIBIO BOK;7(1) 2021, Chapter, 2021)
  • Vurdering av risiko for utvikling av Fusarium-toksiner i korn 

   Elen, Oleif; Hofgaard, Ingerd Skow; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;1(49) 2006, Research report, 2006)
   Fusarium-toksiner i korn utgjør en helserisiko for mennesker og dyr, og fra 2006 har Mattilsynet fastsatt grenseverdier for innhold av noen slike toksiner i korn. Denne utgivelsen av Bioforsk TEMA omtaler dyrkingsforhold ...
  • Weather Patterns Associated with DON Levels in Norwegian Spring Oat Grain: A Functional Data Approach 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Aamot, Heidi Udnes; Lillemo, Morten; Sørensen, Espen Sannes; Brodal, Guro; Russenes, Aina Lundon; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2021-12-27)
   Fusarium graminearum is regarded as the main deoxynivalenol (DON) producer in Norwegian oats, and high levels of DON are occasionally recorded in oat grains. Weather conditions in the period around flowering are reported ...