• Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Agder 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2010, Research report, 2010)
   Mål og metode: I denne rapporten for Agder presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter ...
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Buskerud 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
   Mål og metode: I denne rapporten for Buskerud presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Oslofjordregionen 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Prosjektet ”Arealregnskap for Norge” har som mål å gi en nasjonal dokumentasjon av arealdekket i Norge. Den praktiske metoden for denne kartlegginga tar utgangspunkt i et nettverk av storruter på 18 × 18 kilometer som er ...
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Telemark 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
   Etableringen av et arealregnskap for Norge skjer med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. 48 av utvalgsflatene i undersøkelsen ligger i Telemark. Disse områdene utgjør en liten, men likevel statistisk ...
  • Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Hedmark 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
   Mål og metode: I denne rapporten for Hedmark fylke presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgs-undersøkelse av arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Hordaland 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   Mål og metode: I denne rapporten for Hordaland fylke presenteres materiale som er samlet inni forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelseav arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Møre og Romsdal 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;4(141) 2018, Research report, 2018-12)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nord-Trøndelag 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(139) 2017, Research report, 2017-12-04)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Oppland 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
   Mål og metode: I denne rapporten for Oppland fylke presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Rogaland 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(153) 2019, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregn-skap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sogn og Fjordane 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;4(109) 2018, Research report, 2018-09)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sør-Trøndelag 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(105) 2017, Research report, 2017-09-19)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealrekneskap for utmark - Vegetasjons- og arealtypar i Hordaland 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Hordaland har eit samla areal på 15 440 km². Utmark utgjer 95 % av dette. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i utmarka i fylket
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Hedmark 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Hedmark er landets tredje største fylke med eit areal på 27 398 km². Utmark utgjer 96 % av land-arealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i ...
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Oppland 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Oppland er landets 5. største fylke med eit areal på 25 192 km². Utmark utgjer 95 % av landarealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i utmarka ...
  • Catchment Forestry in Tanzania. Status and Management 

   Hermansen, John Eilif; Faye, Bendict; Corneliussen, Tore; Hofsten, Johnny; Venvik, Hans (Research report, 1985)
   The report is a conultancy for NORAD (Norwegian Agency for International Development) and Forest Division of the Tanzania Ministry of Lands, Natural Resources and Tourism. The report gives and overview over catcment forests ...
  • Norske jordbrukslandskap - en inndeling i 10 jordbruksregioner 

   Puschmann, Oskar; Hofsten, Johnny; Elgersma, Anne (NIJOS-rapport;13/1999, Research report, 1999-06-01)
   I 1998 fikk Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) i oppdrag av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet å igangsette og gjennomføre et program for tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets ...
  • The importance of Norwegian agriculture for the cultural landscape. A sub-project under the Ministry of Agriculture’s evaluation programme on multifunctional agriculture 

   Nersten, Nils Kristian; Puschmann, Oskar; Hofsten, Johnny; Elgersma, Anne; Stokstad, Grete; Gudem, Runhild (NIJOS dokument;1999:11, Research report, 1999)
   The World Trade Organization (WTO) will initiate negotiations on the further liberalization of the global trade with agricultural commodities by the end of 1999. These negotiations are basedon Article 20 of the Uruguay ...
  • Tilstandsbeskrivelse av norske jordbruksregioner ved bruk av statistikk 

   Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Fjellstad, Wendy Jane; Hofsten, Johnny; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;17/2004, Research report, 2004-10-15)
   3Q-programmet for overvåking av jordbrukets kulturlandskap har avsluttet sitt første omdrev og her rapporterer vi 3Q-statistikken for de ti norske jordbruksregionene. Vi forklarer hvordan jordbruksregionene er avgrenset ...
  • Vegetasjon og beite på Hardangervidda 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Hofsten, Johnny (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2009, Research report, 2009)
   På oppdrag frå prosjektet ”Ecological effects of sheep grazing and the economy of sustainable husbandry in alpine habitats” (NFR, program ”Landskap i endring”) har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking ...