• Driftsopplegg og lønnsomhet i kombinert melk- og kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser 

   Johnsen, Hanne Margrete; Holene, Anna Caroline (Journal article, 2023)
   Landbruksøkonomer i NIBIO har undersøkt hvordan ulike tilpasninger i driftsopplegg slår ut på lønnsomheten i kombinert melk- og kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser. Målet var å identifisere de viktigste faktorene ...
  • Driftsopplegg og lønnsomhet i spesialisert kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser 

   Holene, Anna Caroline; Johnsen, Hanne Margrete (Journal article, 2023)
   Landbruksøkonomer i NIBIO har undersøkt hvordan ulike tilpasninger i driftsopplegg slår ut på lønnsomheten i spesialisert kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser. Målet var å identifisere de viktigste faktorene ...
  • Flere ammekyr av bevaringsverdige storferaser engasjerer 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(20) 2021, Journal article, 2021-06)
   De siste tjue årene har det blitt stadig flere kyr av de bevaringsverdige storferasene. Den største økningen har skjedd de ti siste årene ved at det har blitt markant flere ammekyr, mens antall melkekyr er relativt stabilt.
  • Genkartlegging av bevaringsverdige saueraser 

   Holene, Anna Caroline; Blichfeldt, Thor; Jakobsen, Jette (Journal article, 2022)
   Norsk genressurssenter har, i samarbeid med Norsk Sau og Geit, raselag og avlsbesetninger, kartlagt forekomsten av blant annet finnegenvarianten hos rygjasau, steigarsau, grå trøndersau og gammelnorsk spælsau. I tillegg ...
  • Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(143) 2020, Research report, 2020-11)
   Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og tiltak innen viktige satsingsområder ...
  • Horn i østlandsk rødkolle 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(21) 2021, Journal article, 2021-06)
   Eiere av østlandsk rødkolle har erfart at enkelte kalver får nyvler og noen får til og med horn. Det skal ikke forekomme i en kollet rase og derfor har det vært stilt spørsmål ved hvordan slikt kan skje.
  • Inbreeding Trends in Norwegian Cattle Breeds at Risk 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(154) 2021, Research report, 2021-09)
   The Norwegian Genetic Resource Centre estimated the inbreeding rate and thereby the effective population size for all of Norway’s cattle breeds at risk, using the method by Gutierrez et al 2008. When the conservation efforts ...
  • Innavlsutviklingen hos de bevaringsverdige storferasene 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(140) 2021, Research report, 2021-07)
   Ved å bruke metoden til Gutierrez et al 2008 har Norsk genressurssenter estimert innavlsutviklingen og dermed den effektive populasjonsstørrelsen for alle av de bevaringsverdige storferasene. Til tross for at bevaringsarbeidet ...
  • Nøkkeltall 2020 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;7(107) 2021, Research report, 2021-06)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2020. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • Nøkkeltall 2022 fra Norsk genressurssenter 

   Nilsen, Linn Borgen; Holene, Anna Caroline; Spongsveen, Oda Otilie Holltrø; Frøiland, Christopher; Svartedal, Nina (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for året 2022. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
  • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport;6(55) 2020, Research report, 2020-03)
   Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
  • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport;6(55) 2020, Research report, 2020-03)
   Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
  • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2020 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO-rapport;7(42) 2021, Research report, 2021-03)
   Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
  • Vestlandsk raudkolle – en kollet rase 

   Holene, Anna Caroline; Svartedal, Nina (Journal article, 2023)
   Det har ikke vært samme mistanke om forekomst av gen for horn i vestlandsk raudkolle. Men siden rasen i årene 1947–1990 var slått sammen med vestlandsk fjordfe, en rase der ca 1/3 av dyra er hornet, til sør- og vestlandsfe, ...