• Adapting Innovation in Grassland Management - Book of abstracts - 20th meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network 9th – 12th September 2018 in Ballstad, Lofoten, Norway 

   Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Pongo, Ellen; Lombardi, Giampiero (NIBIO Bok;, Research report, 2018-09)
  • Arktisk storfékjøttproduksjon. Suksess- og risikofaktorer knyttet til produksjon av storfékjøtt i Nord-Norge 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(92) 2016, Research report, 2016-08-04)
   Formål: Prosjektets hovedmål var å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for funksjonelle og enkle driftssystemer for nordnorsk storfékjøttproduksjon, med spesielt fokus på rimelige fjøsløsninger, beiteutnytting og ...
  • Bruk av beite til melkekyr i løsdrift. En spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(71) 2016, Research report, 2016-05-20)
   Nye forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, med overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Enkelte bønder har investert i større driftsbygninger, de har økt sine besetninger og flere ...
  • Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs. En studie av atferd, reinhet, helse- og produksjonsparametre i overgangen fra båsfjøs til løsdrift 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Aanensen, Lise; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;8(114) 2013, Research report, 2013-09-30)
   Formålet med denne pilotstudien var å undersøke hvordan overgangen fra båsfjøs til automatisert løsdriftsfjøs påvirket kyrne. Vi ønsket å studere helse-, produksjon, reinhet og atferd både i overflyttingsperioden og i tiden ...
  • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

   Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
   Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
  • Grov flistalle til sau 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grov flistalle til storfé 

   Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Bøe, Knut Egil (Research report, 2015)
   Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et ...
  • Helse, miljø og sikkerhet i reindriften – en case studie. Sluttrapport. 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Ottaviani Aalmo, Giovanna; Lavesson, Lillian; Kolstrup, Christina (NIBIO Rapport;5(46) 2019, Research report, 2019-03)
   Formålet med prosjektet var å kartlegge risiko for belastning og skade på reindriftsutøveren under ulike aktiviteter innen reindrift. Ved hjelp av videofilmer, arbeidsoppgavekartlegging, observasjon, intervjuer og ...
  • Hest i opplevelsesbasert reiseliv. Potensiale for økt bruk av nordlandshest/lyngshest til turridning i Nord-Norge 

   Hind, Liv Jorunn; Aanensen, Lise; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Bioforsk rapport;8(174) 2013, Research report, 2013-03-10)
   Populasjonsstørrelsen for nordlandshest/lyngshest er kritisk. Vi har sammenstilt resultater fra tre prosjekter med intensjon om å undersøke potensialet for rasen innen turridningsvirksomhet i Nord-Norge.
  • Holdninger til elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Resultater fra en landsdekkende spørreundersøkelse 

   Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;9(97) 2014, Research report, 2014)
   Bioforsk ønsket mer kunnskap om den sosiale og kulturelle effekten av å introdusere elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Vi presenterte derfor en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge reindriftas holdninger til slike ...
  • Kobling av RFID teknologi og droner i reindrifta 

   Aspholm, Paul Eric; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(102) 2016, Research report, 2016-10-18)
   RFID (Radiofrekvensidentifisering) - teknologiene utvikler seg raskt. Men foreløpig er det ikke utviklet noe ferdig system enda med RFID som har lang nok rekkevidde i form av øremerker til at det har noen gevinst i å bruke ...
  • Kyr i løsdriftsfjøs med tilgang på uteareal - adferd, velferd og produksjon 

   Aanensen, Lise; Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Bioforsk rapport;8(184) 2013, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta kartla i løpet av sommeren 2013 bruken av uteareal i to utvalgte fokusbesetninger med melkerobot (AMS). Vi ønsket å undersøke hvordan (hvor ofte og hvor lenge) kyr bruker tilgjengelig uteareal (beite ...
  • Råd om arbeidsteknikk under arbeid i reingjerdet 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian (NIBIO POP;4(22) 2018, Journal article, 2018-11)
  • Testing virtual fences for reindeer 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Virtual fencing systems have been developed for several animal species. The Norwegian NoFence system is guided by pre-determined GPS positions. During the winter of 2011 and 2013 we tested two prototypes of the NoFence ...
  • The cultural impact of electronic devices in reindeer husbandry 

   Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Aanensen, Lise; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Modernization of traditional animal husbandry is never easy if it is perceived as forced. An important element of all modernization is thus that is comes at the right time and for the right reasons. Bioforsk performed a ...
  • The effect of blankets on horse behaviour and preference for shelter in Nordic Winter conditions 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Bøe, Knut Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-20)
   Horses use human-made shelters actively during inclement weather, but the costs of building shelters may be high and owners use blankets or rugs on horses instead. The aim of the study was to investigate how wearing a ...
  • The effect of weather conditions on the preference in horses for wearing blankets 

   Mejdell, Cecilie Marie; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Buvik, Turid; Torp, Torfinn; Bøe, Knut Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019-03)
   The use of blankets in horses is widespread in Northern Europe. However, horses are very adaptable to low temperatures and the practice is questioned because blankets may hamper heat dissipation at high temperatures and ...
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Prototype 2 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut prototype 2 av NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd hos forsøksdyra. Åtte voksne dyr ble merket og satt inn i et gjerdeanlegg der de ...
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Vurdering av atferd og velferd hos rein ved bruk av et virtuelt gjerdesystem 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(59) 2012, Research report, 2012-03-05)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd og hjertefrekvensvariabilitet hos forsøksdyra. Seks voksne simler ble merket og satt inn i et ...