• ROBO-GOLF: Robotic mowers for better turf quality on golf course fairways and semi-roughs 

      Hesselsøe, Karin Juul; Borchert, Anne Friederike; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Jørgensen, Lynn; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;8(48) 2022, Research report, 2022-03)
      Denne rapporten gir resultater fra andre år (2021) i prosjektet"ROBO-GOLF: Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad og mindre bruk av fossil energi ved bruk av robotklippere på fairway og semi-rough". Arbeidspakke (WP1) ...