• Anti-resistensstrategi: skadedyr i vårkorn 

   Beachell, Andreas Myki; Folkedal, Annette; Johansen, Nina S; Strand, Einar (NIBIO POP;6(36) 2020, Journal article, 2020-10)
   Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos de viktigste skadedyrene i vårkorn (bygg, ...
  • Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

   Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
   Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
  • Asiatiske trebukker i løvtrær og treemballasje 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;6(12) 2011, Research report, 2011)
   De asiatiske trebukkene Anoplophora chinensis og Anoplophora glabripennis er påvist sporadisk fl ere ganger på løvtrær i Nord-Europa, etter at det er importert infi sert treemballasje, bonsaitrær m.m. fra Øst- Asia. Disse ...
  • Bladveps på lind 

   Sagen, Toril; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(102) 2003, Research report, 2003)
   De to siste årene har larver av bladvepsen Caliroa annulipes gjort stor skade på lindetrær i Ås-området. Det er 2 generasjoner per år, den første opptrer på forsommeren, den andre på ettersommeren. Andre generasjon gjør ...
  • Effekter av vegbelysning på insekter og deres leveområder langs europa-, riks- og fylkesvegene 

   Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (NIBIO-rapport;8(105) 2022, Research report, 2022-07)
   I samarbeid med Statens vegvesen har NIBIO sammenstilt kunnskap og aktuell forskningslitteratur om effektene kunstig belysning langs vegene har på insekter og deres leveområder. Ved hjelp av geografiske analyser har vi ...
  • Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018 

   Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport;5(40) 2019, Research report, 2019-04)
   I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn ...
  • Lysets skyggeside – hvordan vegbelysning påvirker insekter 

   Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (Journal article, 2024)
   Lysforurensing har blitt et økende problem mange steder i verden – med uheldige konsekvenser for naturen. De siste årene har internasjonal forskning vist at kunstig belysning kan bidra til nedgang i insektbestander. I et ...
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Phototactic response of Frankliniella occidentalis to sticky traps with blue light emitting diodes in herb and Alstroemeria greenhouses 

   Johansen, Nina S; Torp, Torfinn; Solhaug, Knut Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-24)
   Blue and yellow sticky traps equipped with blue light emitting diodes (LEDs) were evaluated for their attractiveness to the western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) and compared to similar traps without ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

   Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2018 

   Johansen, Nina S; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;5(25) 2019, Research report, 2019-05)
   For å følge opp mistanke om og tidligere påvisninger av plantevernmiddelresistens, ble følsomheten for plantevernmidler undersøkt i 2018 hos: (1) glansbiller i seks felt med oljevekster i Akershus og Østfold, (2) ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2019 og vurdering av resistensrisiko. 

   Johansen, Nina S; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Skårn, Magne Nordang; Stensvand, Arne; Tørresen, Kirsten; Antzée-Hyllseth, Henrik; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Wærnhus, Kjell (NIBIO-rapport;6(159) 2020, Research report, 2020-12)
   Resistens mot kjemiske plantevernmidler hos skadedyr, plantepatogene sopper og ugras er et alvorlig problem i flere matkulturer. Resistens oppstår som følge av for hyppig og ensidig bruk av plantevernmidler med samme ...
  • The potential for using aerated steam to eradicate strawberry mite and two-spotted spider mite on strawberry transplants 

   Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Le, Vinh Hong; Stensvand, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2022-11-03)
   In this study, we investigated if a steam treatment program used to produce disease-free strawberry transplants has the potential to also eliminate strawberry mite (Phytonemus pallidus) and two-spotted spider mite (Tetranychus ...
  • Søramerikansk minerflue - biologi og tiltak 

   Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(126) 2003, Research report, 2003)
   Det har vært utbrudd av søramerikansk minerflue (Liriomyza huidobrensis) i et veksthus og flere planteutsalg i Norge sommeren 2002. Minerflua har spredt seg til friland rundt veksthuset og utsalgsstedene, men er ikke påvist ...
  • The Invasive Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae): Understanding Its Pest Status and Management Globally 

   Weintraub, Phyllis G.; Scheffer, Sonja J.; Visser, Diedrich; Valladares, Graciela; Correa, Alberto Soares; Shepard, B. Merle; Rauf, Aunu; Murphy, Sean T.; Mujica, Norma; MacVean, Charles; Kroschel, Jürgen; Kishinevsky, Miriam; Joshi, Ravindra C.; Johansen, Nina S; Hallett, Rebecca H.; Civelek, Hasan S.; Chen, Bing; Metzler, Helga Blanco (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-28)
   Liriomyza huidobrensis (Blanchard) is native to South America but has expanded its range and invaded many regions of the world, primarily on flowers and to a lesser extent on horticultural product shipments. As a result ...
  • The Invasive Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae): Understanding Its Pest Status and Management Globally 

   Weintraub, Phyllis G.; Scheffer, Sonja J.; Visser, Diedrich; Valladares, Graciela; Correa, Alberto Soares; Shepard, B. Merle; Rauf, Aunu; Murphy, Sean T.; Mujica, Norma; MacVean, Charles; Kroschel, Jürgen; Kishinevsky, Miriam; Joshi, Ravindra C.; Johansen, Nina S; Hallett, Rebecca H.; Civelek, Hasan S.; Chen, Bing; Metzler, Helga Blanco (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Liriomyza huidobrensis (Blanchard) is native to South America but has expanded its range and invaded many regions of the world, primarily on flowers and to a lesser extent on horticultural product shipments. As a result ...
  • Vær oppmerksom på Tuta absoluta i tomat 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;5(17) 2010, Research report, 2010)
   Tomatdyrkere i Norge bør være oppmerksomme på et nytt skadedyr som er på frammarsj i Europa. Det er en bladminerende møll med det velklingende latinske navnet Tuta absoluta. Den foretrekker tomat, hvor den kan for¬årsake ...