• Utbygging av Follobanen - Overvåking av vannkvalitet - Årsrapport 2023 

      Johansen, Simen Gustu; Fosse, Oda; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
      På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...