• Changes in subarctic vegetation after one century of land use and climate change 

   Kapfer, Jutta; Popova, Ksenia (Peer reviewed; Journal article, 2019-12-27)
   Questions Have species richness and composition in subarctic vegetation changed over the past ca. 90 years? Are compositional shifts linked to changes in land management or climate? Are observed changes associated with ...
  • Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient 

   Måren, Inger Elisabeth; Kapfer, Jutta; Aarrestad, Per Arild; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Successional dynamics in plant community assembly may result from both deterministic and stochastic ecological processes. The relative importance of different ecological processes is expected to vary over the successional ...
  • Er 86 år nok til å viske ut landbrukets spor i subarktisk vegetasjon? 

   Kapfer, Jutta; Popova, Ksenia (NIBIO POP;6(17) 2020, Journal article, 2020-04)
   Beiting og slått har skapt noen av de mest artsrike økosystemene i Nord-Europa, men slike tradisjonelle driftsformer har blitt mindre vanlige i det 20. århundre. Denne endringen er en viktig drivkraft for påfølgende ...
  • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

   Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
  • Hvordan står det til med byenes grønne mellomrom? 

   Kapfer, Jutta; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;2(30) 2016, Others, 2016-10)
   Stadig flere nordmenn bor og jobber i byer og tettsteder. Behovet for nye bygninger er derfor stort, noe som medfører at grønne områder her er under konstant utbyggingspress. Samtidig har slike områder flere viktige ...
  • Mange planter trenger dyr på beite 

   Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
   Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Plantesamfunn i beitemarker og brakklagte enger - observerte endringer over 10 år og betydningen for pollinerende insekter 

   Pedersen, Christian; Kapfer, Jutta; Sickel, Hanne (NIBIO-rapport;6(173) 2020, Research report, 2020-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den systematiske overvåkingen av karplanter som er en del av det nasjonale programmet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q). Vi identifiserte ...