• Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient 

   Måren, Inger Elisabeth; Kapfer, Jutta; Aarrestad, Per Arild; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Successional dynamics in plant community assembly may result from both deterministic and stochastic ecological processes. The relative importance of different ecological processes is expected to vary over the successional ...
  • Hvordan står det til med byenes grønne mellomrom? 

   Kapfer, Jutta; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;2(30) 2016, Others, 2016-10)
   Stadig flere nordmenn bor og jobber i byer og tettsteder. Behovet for nye bygninger er derfor stort, noe som medfører at grønne områder her er under konstant utbyggingspress. Samtidig har slike områder flere viktige ...
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...