• Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

   Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
   Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
  • Gjennestadmyra: Forslag til restaurering av vannveier ved myra 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Mæhlum, Trond; Kløve, Bjørn (NIBIO-rapport;7(143) 2021, Research report, 2021-07)
   NIBIO har på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vurdert tiltak for å bedre biomangfold i tre lokaliteter rundt Gjennestadmyra ved Tønsberg. Arealet eies av Miljødirektoratet. I løpet av prosjektperioden ...
  • Modelling CO2 and CH4 emissions from drained peatlands with grass cultivation by the BASGRA-BGC model 

   Huang, Xiao; Silvennoinen, Hanna Marika; Kløve, Bjørn; Regina, Kristiina; Kandel, Tanka P.; Piayda, Arndt; Karki, Sandhya; Lærke, Poul Erik; Höglind, Mats (Peer reviewed; Journal article, 2021-04-15)
   Cultivated peatlands under drainage practices contribute significant carbon losses from agricultural sector in the Nordic countries. In this research, we developed the BASGRA-BGC model coupled with hydrological, soil carbon ...
  • Potential impacts of a future Nordic bioeconomy on surface water quality 

   Marttila, Hannu; Lepistö, Ahti; Tolvanen, Anne; Bechmann, Marianne; Kyllmar, Katarina; Juutinen, Artti; Wenng, Hannah Tabea; Skarbøvik, Eva; Futter, Martyn; Kortelainen, Pirkko; Rankinen, Katri; Hellsten, Seppo; Kløve, Bjørn; Kronvang, Brian; Kaste, Øyvind; Solheim, Anne Lyche; Bhattacharjee, Joy; Rakovic, Jelena; de Wit, Heleen (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-12)
   Nordic water bodies face multiple stressors due to human activities, generating diffuse loading and climate change. The ‘green shift’ towards a bio-based economy poses new demands and increased pressure on the environment. ...