• The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway 

   Thunes, Karl H; Søli, Geir Einar Ellefsen; Thuroczy, Csaba; Fjellberg, Arne; Olberg, Stefan; Roth, Steffen; Coulianos, Carl-Cedric; Disney, R. Henry L.; Stary, Josef; Vierbergen, G; Jonassen, Terje; Anonby, Johannes; Köhler, Arne; Menzel, Frank; Szadziewski, Ryszard; Stur, Elisabeth; Adaschkiewitz, Wolfgang; Olsen, Kjell Magne; Kvamme, Torstein; Endrestøl, Anders; Podenas, Sigitas; Kobro, Sverre; Hansen, Lars Ove; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Haenni, Jean-Paul; Boumans, Louis (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-19)
   (1) We document the invertebrate fauna collected from 24 oak canopies in east and west Norway as a contribution to the Norwegian Biodiversity Information Centre’s ‘The Norwegian Taxonomy Initiative’. (2) A snap-shot inventory ...
  • Flere arter og ny kunnskap om maur i Norge 

   Kvamme, Torstein (Glimt fra Skog og landskap;09/10, Others, 2010)
   Stadig flere maurarter oppdages i Norge. Den første oversikten over maur i Norge er fra 1880 og inneholder beskjedne 16 arter. I dag kjenner vi totalt 54 utendørslevende arter. Så sent som i 2008 ble to arter oppdaget, nye ...
  • Insekter i ved 

   Kvamme, Torstein (Others, 2014)
   I 2013 og 2014 sto artikkelserien «om insekter i ved» på trykk i Norsk Skogbruk. Serien fokuserte på de vanligste insektartene som gjerne følger med fyringsved. I dette heftet har vi samlet disse artiklene. Hovedforfatter ...
  • Mass trapping of the spruce bark beetle Ips typographus. Pheromone and trap technology 

   Bakke, Alfred; Sæther, Torfinn; Kvamme, Torstein (Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning;38.3, Research report, 1983-02)
  • Maur - venn og fiende 

   Kvamme, Torstein (Others, 2004)
  • Maur, skogens arbeidere (Plakat) 

   Kvamme, Torstein (Others, 2003)
  • Maurtuene - Skogens høyhus 

   Kvamme, Torstein (Brosjyre fra Skog og landskap;2/09, Others, 2009)
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022 

   Hietala, Ari Mikko; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Kvamme, Torstein; Tangvik, Marte Persdatter; Haukeland, Solveig; Schaller, Birgit; Rasmussen, Irene; Justad, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Magnusson, Christer (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet i 2022 omfattet undersøkelse for tilstedeværelse av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i hogstavfall fra furu og i furubukker av slekten Monochamus. I OK-programmets delaktivitet som omfattet ...
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevende insekter 2022 

   Gohli, Jostein; Kvamme, Torstein; Antzée-Hyllseth, Henrik (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Prosjektet er finansiert av Mattilsynet og arbeidet er utført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Prosjektets hovedfunksjon er et beredskapslager av feller og luktstoffer som kan benyttes for overvåking ved introduksjon ...
  • Portretter av levende vedinsekter. Når fyringsveden «lever» - om insekter i ved 

   Kvamme, Torstein; Wilhelmsen, Gunnar; Gjølsjø, Simen (Journal article, 2013)
   Ofte følger det insekter med fyringsveden. Mange synes det er ubehagelig at veden «lever». Heldigvis er 99% av artene helt ufarlige for hus og innbo, men noen få arter bør vi tenke på. Hva kan vi gjøre for å unngå dem?
  • Portretter av levende vedinsekter. Purpurbukk - en blodrød skjønnhet 

   Kvamme, Torstein (Journal article, 2013)
   Ikke alle artene som kan følge med fyringsved er vanlige. Av og til dukker det opp insektarter som bare forkommer lokalt i mindre områder av landet og som derfor må betraktes som sjeldne.
  • Revidert liste over norske maur, inkludert dialektale navn og forslag til nye norske navn 

   Wetås, Åse; Kvamme, Torstein (Book, 2010)
   Stadige endringer i nomenklatur og taksonomi, inkludert beskrivelser av nye arter, gjør det nødvendig å lage en oppdatert liste over maurfaunaen i Norge. I tillegg blir det funnet stadig flere maurarter i Norge. I 1982 var ...
  • Revised checklist of Nordic harvestmen (Opiliones) with five species new to Norway 

   Bezdecka, Pavel; Bezdeckova, Klara; Kvamme, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-16)
   We present a revised checklist of harvestmen (Opiliones) covering all the Nordic countries, including Iceland and the Faroe Islands. Altogether 31 species from 18 genera and four families are currently known, of which 23 ...
  • Rødlister som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog - utfordringer og forbedringsmuligheter 

   Blom, Hans H.; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Kvamme, Torstein; Ødegaard, Frode; Framstad, Erik (Aktuelt fra skogforskningen;1-04, Research report, 2004)
   Formålet med rapporten er å foreslå forbedringer i rødlistearbeidet og datainnsamling basert på en gjennomgang av datagrunnlaget for utvalgte skoglevende rødlistearter og måten rødlistearbeidet har vært gjennomført på. Vi ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018 The state of health of Norwegian forests. Results from the national forest damage monitoring 2018 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Jepsen, Jane Uhd; Kvamme, Torstein; Nordbakken, Jørn-Frode; Nygaard, Per Holm; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vinstad, O.P.L; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;5(98) 2019, Research report, 2019-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • The pine sawyer (Monochamus sutor) : distribution and life history in South Norway 

   Bakke, Alf; Kvamme, Torstein (Meddelelser fra Skogforsk;44.13, Research report, 1992-03)
  • To be or not to be a subspecies: description of Saperda populnea lapponica ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) developing in downy willow (Salix lapponum L.) 

   Wallin, Henrik; Kvamme, Torstein; Bergsten, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-17)
   A new subspecies of the European cerambycid Saperda populnea (Linnaeus, 1758) is described: Saperda populnea lapponica ssp. n. based on specimens from Scandinavia. The male genitalia characters were examined and found to ...
  • Tømmerimport og innføring av insekter 

   Økland, Bjørn; Kvamme, Torstein; Thunes, Karl H (Glimt fra skogforskningen;2-2004, Others, 2004)
  • Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021 

   Hietala, Ari Mikko; Kvamme, Torstein; Haukeland, Solveig; Tangvik, Marte Persdatter; Magnusson, Christer; Schaller, Birgit; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Jusland, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo (NIBIO-rapport;8(40) 2022, Research report, 2022-03)
   I første del av oppdragsprosjekt fra Mattilsynet om overvåking furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge i 2021, ble det tatt 400 flisprøver fra hogstavfall og vindfall av furu (Pinus sylvestris) som hadde tegn ...