• Precision-regulation of tree growth and crop loads in apple 

   Maas, Frank; Myren, Gaute; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(45) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne rapporten omhandlar resultat frå feltforsøk med epletre i vekstsesongane 2016 - 2020 ved NLR Viken i Lier og NIBIO Ullensvang. Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god ...
  • Survey of nutrient levels in apple trees and soil in four fruit growing regions in Norway 

   Maas, Frank; Krogstad, Tore; Akšic, Milica Fotiric; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;8(50) 2022, Research report, 2022-03)
   Denne rapporten omhandlar resultat frå kartlegging av næringsstatusen i norske eplehagar. Jord,- blad og fruktprøvar vart samla inn frå ulike eplehagar på Aust- og Vestlandet med variasjon i jordart, innhald og type organisk ...