• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-03)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Damping av jord mot sopp ugras og nematoder. En litteraturoversikt 

   Olsen, Anne Kari Bergjord; Engødegård, Ada; Hermansen, Arne; Sjursen, Helge; Hammeraas, Bonsak; Magnusson, Christer; Sundheim, Leif (Grønn forskning;21/99, Research report, 1999)
   Damping
  • Global og nasjonal handel med prydplanter - effektiv spredningsvei for planteødeleggende mikroorganismer og nematoder 

   Talgø, Venche; Magnusson, Christer; Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Perminow, Juliana; Herrero, Maria; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Tidligere kartlegging har vist at importlaster av plantemateriale kan inneholde mange fremmede plantearter og skadedyr, men vi vet svært lite om mikroorganismene og nematodene, blindpassasjerene som ikke kan ses med det ...
  • Gul potetcystenematode 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Bioforsk TEMA;3(17) 2008, Research report, 2008)
   Potetcystenematodene (PCN) forekommer i to arter, gul (Globodera rostochiensis) og hvit (G. pallida). Begge har fl ere raser, hvor det i Norge er påvist fi re av den gule arten. Cystene ligger i jorda og er døde hunner, ...
  • Hvit potetcystenematode 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Bioforsk TEMA;3(16) 2008, Research report, 2008)
   Potetcystenematodene (PCN) forekommer i to arter, hvit PCN (Globodera pallida) og gul (Globodera rostochiensis). Begge har fl ere raser. Cystene ligger i jorda og er døde hunner, mens smitten er eggene som fi nnes inne i ...
  • Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

   Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
   Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
  • Kartlegging av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn 

   Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter (NIBIO RAPPORT;4(42) 2018, Research report, 2018-04-09)
   Free-living plant-parasitic nematodes (free-living PPN) appear to be an increasing problem in Norwegian agriculture and their efficient management is required. Methods of efficient nematode management have been sought for ...
  • Kartleggingsprogrammet for potetcystenematoder (Globodera rostochiensis og G. pallida) i 2015 

   Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer; Rasmussen, Irene; Tunby, Birgit Schaller (Research report, 2016)
  • Kartleggingsprogrammet for potetcystenematoder. (Globodera rostochiensis og G. pallida) i 2016 

   Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer; Rasmussen, Irene; Tunby, Birgit Schaller (NIBIO Rapport;3(50) 2017, Research report, 2017-03-20)
   Kartleggingsprogrammet for 2016 startet i april og sluttet 31. desember 2016. Programmet omfattet potetprodusenter som hadde dyrket poteter i 2015 og søkt om produksjonstilskudd for slik produksjon. Prøveuttaket foregikk ...
  • Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? 

   Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne; Magnusson, Christer (Bioforsk rapport;8(89) 2013, Research report, 2013-09-02)
   Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver. Det kan være flere årsaker til kløvertretthet, blant annet angrep av ulike nematoder og råtesopper. Intensiv engdyrking med kløver og bruk av kløver ...
  • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

   Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
   I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
  • Nematoder på frukttrær. En pilotstudie, og noen tiltak 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(132) 2003, Research report, 2003)
   Frukttrær er en langsiktig kultur, hvor angrep av planteparasittære nematoder kan føre til avlingstap og tredød. Nematodenes effekter på frukttrær beror av nematodeartenes oppformeringsevne og skadelighet på det aktuelle ...
  • Nematoder – sirkulerer næringsstoffer i jord 

   Pommeresche, Reidun; Magnusson, Christer (Bioforsk TEMA;6(16) 2011, Research report, 2011)
   Nematoder (rundormer) er mest kjent som parasitter i dyr, mennesker og planter. Størstedelen av nematodene (ca. 60 %) lever imidlertid fritt i jord og vann og er ikke parasitter. De er ørsmå, gråhvite, «markliknende» ...
  • Nematodes as a Limiting Factor in Potato Production in Scandinavia 

   Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer (Journal article; Peer reviewed, 2012-03-22)
   Plant parasitic nematodes associated with potato feed on roots and/or tubers. About 70 species, representing 24 genera, have been reported from potato. Since nematodes attack underground plant parts, there are no reliable ...
  • Ny teknologi for dypdamping av jord: Utprøving av biologisk effekt. Sluttrapport om damping mot ugras, plantesjukdommer og nematoder ved gulrotdyrking 2001-03 

   Sjursen, Helge; Hermansen, Arne; Gauslaa, Elisa; Nærstad, Ragnhild; Nordskog, Berit; Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Research report, 2004)
  • Occurrence of plant-parasitic nematodes on enset (Enset ventricosum) in Ethiopia with focus on Pratylenchus goodeyi as a key species of the crop. 

   Kidane, Selamawit Araya; Meressa, Beira H.; Haukeland, Solveig; Hvoslef-Eide, Trine; Magnusson, Christer; Courvreur, Marjolein; Bert, Wim; Coyne, Danny L. (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-20)
   Enset (Ensete ventricosum) is an important starch staple crop, cultivated primarily in south and southwestern Ethiopia. Enset is the main crop of a sustainable indigenous African system that ensures food security in a ...
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022 

   Hietala, Ari Mikko; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Kvamme, Torstein; Tangvik, Marte Persdatter; Haukeland, Solveig; Schaller, Birgit; Rasmussen, Irene; Justad, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Magnusson, Christer (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet i 2022 omfattet undersøkelse for tilstedeværelse av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i hogstavfall fra furu og i furubukker av slekten Monochamus. I OK-programmets delaktivitet som omfattet ...
  • Risk assessment of the biological control product ANDERcontrol with the organism Amblyseius andersoni. Scientific Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Stenberg, Johan A.; Nielsen, Anders; Wendell, Per Hans Micael; Alsanius, Beatrix; Krokene, Paal; Magnusson, Christer; Nicolaisen, Mogens; Thomsen, Iben M.; Wright, Sandra A. I.; Rafoss, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-01)
   ANDERcontrol with the predatory mite Amblyseius andersoni as the active organism is sought to be used as a biological control agent in Norway. ANDERcontrol is intended for use against different mites (such as the two-spotted, ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...