• Barlind og kristtorn - små trær med stor betydning 

   Myking, Tor (Others, 2005)
   Barlind (Taxus baccata) og kristtorn (Ilex aquifolium) har en lang og mangslungen felles historie med oss mennesker i nord. Nedtegnelser om artene fi nnes allerede i norrøn mytologi, og mannedrap, kreftbekjempelse og dekor ...
  • Bevaring av genetiske ressurser hos norske skogstrær 

   Myking, Tor; Skrøppa, Tore (Glimt fra skogforskningen;2-2001, Others, 2001)
  • Bevaring av genetiske ressurser hos norske skogstrær 

   Myking, Tor; Skrøppa, Tore (Aktuelt fra skogforskningen;2/01, Research report, 2001)
   Denne rapporten har tre hovedsiktemål: Vurdere tilstanden for de genetiske ressursene for trettitre naturlig forekommende treslag, vurdere i hvilken utstrekning vern av skog oppfyller behovet for genressursbevaring, og ...
  • En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Erfaringer ved bruk av kriteriesettet for Norsk svarteliste 2007 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Forskning fra Skog og landskap;1/09, Research report, 2009-02)
   Artsdatabanken har etablert en arbeidsgruppe (Treslagsgruppen) som har vurdert økologisk risiko for et utvalg av introduserte bartreslag. Arbeidet tok utgangspunkt i kriteriesettet for risikovurdering som lå til grunn for ...
  • Genetisk variasjon i ask 

   Tollefsrud, Mari Mette; Myking, Tor (NIBIO POP;3(5) 2017, Others, 2017-02)
   De norske askeskogene er en nordlig utløper av større askeskoger i Europa som spredte seg nordover etter siste istid. Vi har undersøkt genetisk variasjon i ask (Fraxinus excelsior) og funnet at asken i Norge fulgte en ...
  • The GenTree Dendroecological Collection, tree-ring and wood density data from seven tree species across Europe 

   Martínez-Sancho, Elisabet; Slámová, Lenka; Morganti, Sandro; Grefen, Claudio; Carvalho, Barbara; Dauphin, Benjamin; Rellstab, Christian; Gugerli, Felix; Opgenoorth, Lars; Heer, Katrin; Knutzen, Florian; Arx, Georg von; Valladares, Fernando; Cavers, Stephen; Fady, Bruno; Alía, Ricardo; Aravanopoulos, Filippos; Avanzi, Camilla; Bagnoli, Francesca; Barbas, Evangelos; Bastien, Catherine; Benavides, Raquel; Bernier, Frédéric; Bodineau, Guillaume; Bastias, Cristina C.; Charpentier, Jean-paul; Climent, José M.; Corréard, Marianne; Courdier, Florence; Danusevičius, Darius; Farsakoglou, Anna-Maria; Barrio, José M. García del; Gilg, Olivier; González-Martínez, Santiago C.; Gray, Alan; Hartleitner, Christoph; Hurel, Agathe; Jouineau, Arnaud; Kärkkäinen, Katri; Kujala, Sonja T.; Labriola, Mariaceleste; Lascoux, Martin; Lefebvre, Marlène; Lejeune, Vincent; Le-Provost, Grégoire; Liesebach, Mirko; Malliarou, Ermioni; Mariotte, Nicolas; Myking, Tor; Tollefsrud, Mari Mette (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-02)
   The dataset presented here was collected by the GenTree project (EU-Horizon 2020), which aims to improve the use of forest genetic resources across Europe by better understanding how trees adapt to their local environment. ...
  • A global view of aspen: Conservation science for widespread keystone systems 

   Rogers, Paul C.; Pinno, Bradley D.; Sebesta, Jan; Albrectsen, Benedicte R.; Li, Guoqing; Ivanova, Natalya; Kusbach, Antonín; Kuuluvainen, Timo; Landhäusser, Simon M.; Liu, Hongyan; Myking, Tor; Pulkkinen, Pertti; Wen, Zhongming; Kulakowski, Dominik (Peer reviewed; Journal article, 2019-10-31)
   Across the northern hemisphere, six species of aspen (Populus spp.) play a disproportionately important role in promoting biodiversity, sequestering carbon, limiting forest disturbances, and providing other ecosystem ...
  • Hvorfor noen juletrær er grønne og andre blå 

   Østgård, Åge; Myking, Tor; Skage, Jan-Ole; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11-2003, Others, 2003)
   For dere som snart skal handle juletre kan det være interessant å studere fargevariasjonene hos trærne. Ulike arter innen slektene furu, gran og edelgran har store fargeforskjeller, fra helt blått og sølvaktig grått til ...
  • Innhold av tungmetaller i multer og blåbær i Sør-Varanger kommune i 2020 

   Aspholm, Paul Eric; Fongen, Monica; Myking, Tor (NIBIO-rapport;6(178)2020, Research report, 2020-12)
   Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark har vært utsatt for luftforurensning fra russisk smelteverksindustri siden 1930-tallet, særlig fra smelteverket i byen Nikel som ligger bare ca. 10 km øst for den norske-russiske grensen ...
  • Norsk perspektiv på nordisk samarbeid i skogfrøforsyningen 

   Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind Meland; Steffenrem, Arne; Kvaalen, Harald; Myking, Tor (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   I 2012 ba Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap om å undersøke mulighetene for økt nordisk samarbeid om skogfrøforsyningen, herunder mulige biologiske grenser for flytting av frø og planter, risikomomenter ved ...
  • Valg av frømaterialer av gran til bruk på Vestlandet 

   Johnsen, Øystein; Myking, Tor; Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind M (Journal article, 2007)
  • Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Viten fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009-03)
   Økologisk kunnskap for et utvalg av introduserte bartrær er sammenstilt som et grunnlag for senere risikovurderinger. Bartreslagene har blitt plassert inn i såkalte profilskjema for å kunne vurdere hvorvidt deres egenskaper ...