• Native endangered farm animals - cows 

   Sæther, Nina Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;1/11, Others, 2011)
  • Native endangered farm animals - sheep 

   Sæther, Nina Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;2/11, Others, 2011)
  • Native endangered farm animals - various species 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;03/2011, Others, 2011)
  • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2015 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO Rapport; 2(62) 2016, Research report, 2016)
   Nøkkeltall fra 2015 om de bevaringsverdige storferasene viser at alle, så nær som en, har en økning i antall avlskyr det siste året. Vestlandsk raudkolle har en nedgang på 5 % som er alvorlig for en kritisk truet rase. ...
  • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2016 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO RAPPORT;3(95) 2017, Research report, 2017-07-11)
   Alle de bevaringsverdige storferasene har i 2016 en økning i populasjonen fra 2015. Økningen skjer i ammekubestninger, mens antall kyr i mjølkekubestning er stabilt. De to største rasene, sidet trønderfe og nordlandsfe ...
  • Sårbare norske husdyrraser - småfe 

   Sæther, Nina; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;2/2011, Others, 2011)
  • Sårbare norske husdyrraser - storfe 

   Sæther, Nina; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;1/2011, Others, 2011)
  • Strategiplan for Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Asdal, Åsmund; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rehnberg, Anna Caroline (Rapport fra Skog og landskap;19/2013, Research report, 2013)
   Genetiske ressurser er en avgjørende faktor for all mat- og landbruksproduksjon og en viktig del av vår kulturarv. Moderne foredlings- og produksjonsmetoder har økt volumproduksjonen dramatisk samtidig som det genetiske ...