• Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde 

   Haaland, Ståle Leif; Bechmann, Marianne; Eikebrokk, Bjørnar; Eregno, Fasil; Greipsland, Inga; Heistad, Arve; Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Riise, Gunnhild; Rohrlack, Thomas; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(120) 2018, Research report, 2018-10)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med prosjektet «Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde». Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIBIO, NMBU ...
  • Helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø. Med utkast til fremtidig manøvreringsreglement. 

   Skarbøvik, Eva; Udnæs, Hans Christian; Øgaard, Anne Falk; Eggestad, Hans; Rohrlack, Thomas; Tingvold, Jens Kristian; Drageseth, Turid Anne (Bioforsk rapport;6(63) 2011, Research report, 2011-04-01)
   Rapporten gir resultatet av en utredning om Vansjøs manøvreringsreglement. Et utkast til nytt manøvreringsreglement er gitt. I tillegg er det utført hydrologiske analyser av ulike flomtiltak, resultatene viser bl.a. at en ...
  • Overvåking Vansjø/Morsa 2008-2009. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2008 til oktober 2009 

   Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk rapport;5(12) 2010, Research report, 2010-02-01)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, seks innsjøer oppstrøms i nedbørfeltet, tilførselselver og – bekker, samt Mossesundet i perioden 16. oktober 2008 – 15. oktober 2009. I alt ble 19 elve-/bekkestasjoner, ...
  • Overvåking Vansjø/Morsa 2008. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2007 til oktober 2008 

   Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk rapport;4(13) 2009, Research report, 2009-02-01)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver og – bekker i perioden 16. oktober 2007 – 15. oktober 2008. Det var svært høye vannføringer i perioden, med den høyeste observerte vannføringen i ...
  • Overvåking Vansjø/Morsa 2009-2010. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2009 til oktober 2010 

   Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk rapport;6(31) 2011, Research report, 2011-02-28)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, fem innsjøer oppstrøms i nedbørfeltet, tilførselselver til Storefjorden og tilførselsbekker til vestre Vansjø i perioden oktober 2009 – oktober 2010. Rapporten inneholder ...
  • Tilstanden i Vansjø- Hobølvassdraget i 2009 

   Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk TEMA;5(2) 2010, Research report, 2010)
   På oppdrag for Vannområdeutvalget for Morsa har Bioforsk og NIVA i perioden fra oktober 2008 til oktober 2009 utført overvåking av Vansjø og dens tilførselselver/-bekker, samt seks andre innsjøer i nedbørfeltet. Undersøkelsene ...
  • Utprøving av endret manøvreringsreglement i Vansjø - Resultater fra sommeren 2008 

   Skarbøvik, Eva; Rohrlack, Thomas (Bioforsk rapport;4(168) 2009, Research report, 2009-09)
   Vannkvaliteten i Vansjø og Mosseelva sommeren 2008 er vurdert i forhold til manøvreringen av innsjøen. Sommeren 2008 var meget spesiell med store ras og derfor høy partikkeltilførsel til innsjøen. Det er derfor vanskelig ...
  • Vannfaglige undersøkelser i Vansjø og Morsavassdraget i 2007 

   Skarbøvik, Eva; Rohrlack, Thomas; Bechmann, Marianne; Andersen, Tom; Færøvik, Johan (Bioforsk rapport;3(72) 2008, Research report, 2008-05-04)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver/-bekker i 2007. Sommeren dette året var spesielt nedbørrik, noe som har hatt betydning for forholdene i innsjøen. Rapporten gir også resultater ...