• Assessing the genetic diversity conserved in the Norwegian live poultry genebank 

   Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn Fenne; Meuwissen, Theodorus; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Weigend, Steffen; Berg, Peer (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-28)
   The aim of this study was to evaluate genetic diversity within and between lines at the Norwegian live poultry gene bank as well as assessing the conservation value in an international context. Eight lines including the ...
  • Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Bok;2(11) 2016, Research report, 2016-11-22)
  • Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser - Handlingsplan for nytteplanter 2021-2025 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(152) 2020, Research report, 2020-11)
   Handlingsplanen er et styringsverktøy for arbeidet med de bevaringsverdige plantegenetiske ressursene i Norge. Handlingsplanen gir en kortfattet oversikt over motivasjon og status for arbeidet, og definerer mål og tiltak ...
  • Flere ammekyr av bevaringsverdige storferaser engasjerer 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(20) 2021, Journal article, 2021-06)
   De siste tjue årene har det blitt stadig flere kyr av de bevaringsverdige storferasene. Den største økningen har skjedd de ti siste årene ved at det har blitt markant flere ammekyr, mens antall melkekyr er relativt stabilt.
  • Global handlingsplan for husdyrgenetiske ressurser og Interlaken-erklæringen 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden (Report, 2018)
   (Forord) Norsk genressurssenter har gleden av å presentere Den globale handlingsplanen for husdyrgenetiske ressurser og Interlaken-deklarasjonen om husdyrgenetiske ressurser. Disse er oversatt fra FAO-dokumentene Global ...
  • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden (Dokument fra Skog og landskap;01/2009, Research report, 2009)
   Husdyrgenetiske ressurser er et avgjørende grunnlag for biologisk mangfold hos husdyr. Husdyrgenetiske ressurser er husdyra som produserer mat og andre produkter vi mennesker har bruk for og husdyra som brukes i avlsarbeidet ...
  • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(140) 2020, Research report, 2020-11)
   Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og ...
  • Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(143) 2020, Research report, 2020-11)
   Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og tiltak innen viktige satsingsområder ...
  • Horn i østlandsk rødkolle 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(21) 2021, Journal article, 2021-06)
   Eiere av østlandsk rødkolle har erfart at enkelte kalver får nyvler og noen får til og med horn. Det skal ikke forekomme i en kollet rase og derfor har det vært stilt spørsmål ved hvordan slikt kan skje.
  • Husdyravl og husdyrgenetiske ressurser i Norge 2002. Nasjonal rapport til FAOs Statusrapport om verdens husdyrgenetiske ressurser 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden (Research report, 2003-12-11)
   Rapporten presenterer alle husdyrproduksjoner i Norge som bidrar betydelig til landets mat- og landbruksproduksjon. Den beskriver samfunnets rammevilkår for landbruk og akvakultur i Norge, og særtrekk ved både produksjon ...
  • Inbreeding Trends in Norwegian Cattle Breeds at Risk 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(154) 2021, Research report, 2021-09)
   The Norwegian Genetic Resource Centre estimated the inbreeding rate and thereby the effective population size for all of Norway’s cattle breeds at risk, using the method by Gutierrez et al 2008. When the conservation efforts ...
  • Innavlsutviklingen hos de bevaringsverdige storferasene 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(140) 2021, Research report, 2021-07)
   Ved å bruke metoden til Gutierrez et al 2008 har Norsk genressurssenter estimert innavlsutviklingen og dermed den effektive populasjonsstørrelsen for alle av de bevaringsverdige storferasene. Til tross for at bevaringsarbeidet ...
  • Native endangered farm animals - various species 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;03/2011, Others, 2011)
  • Norway's country report on the state of biodiversity for food and agriculture. Executive summary 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Biodiversity underpins food security, ecosystem resilience, coping strategies for climate change, adequate nutritional requirements and the management of biological processes needed for sustainable agricultural production. ...
  • Nøkkeltall 2020 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;7(107) 2021, Research report, 2021-06)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2020. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017 Status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
  • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2015 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO Rapport; 2(62) 2016, Research report, 2016)
   Nøkkeltall fra 2015 om de bevaringsverdige storferasene viser at alle, så nær som en, har en økning i antall avlskyr det siste året. Vestlandsk raudkolle har en nedgang på 5 % som er alvorlig for en kritisk truet rase. ...