• Analyses of Yield Gaps for the production of wheat and barley in Norway - Potential to increase yields on existing farmland 

   Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;5(166) 2019, Research report, 2019-12)
   An increase in cereal production in Norway is important for national food security and fulfilling the aim of increased food production. Since the early 1990’s, both reduced cereal area and stagnating yields have been ...
  • Cereal yield gaps across Europe 

   Schils, Rene; Olesen, Jørgen E.; Kersebaum, Kurt-Christian; Rijk, Bert; Oberforster, Michael; Kalyada, Valery; Khitrykau, Maksim; Gobin, Anne; Kirchev, Hristofor; Manolova, Vanya; Manolov, Ivan; Trnka, Mirek; Hlavinka, Petr; Palosuo, Taru; Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhianen, Lauri; Lorgeou, Josiane; Marrou, Helene; Danalatos, Nikos; Archontoulis, Sotirios; Fodor, Nandor; Spink, John; Roggero, Pier Paolo; Bassu, Simona; Pulina, Antonio; Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti; Zylowska, Katarzyna; Nierobca, Anna; Kozyra, Jerzy; Silva, Joao Vasco; Macas, Benvindo Martins; Coutinho, José; Ion, Viorel; Takác, Jozef; Minguez, M. Ines; Eckersten, Henrik; Levy, Lilia; Herrera, Juan Manuel; Hiltbrunner, Jurg; Kryvobok, Oleksii; Kryvoshein, Oleksandr; Sylvester-Bradley, Roger; Kindered, Daniel; Topp, Cairistiona F.E.; Boogaard, Hendrik; Groot, Hugo de; Lesschen, Jan Peter; Bussel, Lenny van; Wolf, Joost; Zijlstra, Mink; van Loon, Marloes P.; van Ittersum, Martin K (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-18)
  • Dyrking av korn i endret klima 

   Seehusen, Till; Waalen, Wendy; Strand, Einar (NIBIO POP;3(36) 2017, Journal article, 2017-12)
   I Norge er det betydelige variasjoner i vær og klima mellom og innen ulike landsdeler. Temperaturene er høyere sammenliknet med andre områder på samme breddegrader på grunn av gunstige luft- og havstrømmer. Forholdene for ...
  • Effekt av halmbehandling og jordarbeiding på dekningsgrad av halmen og på avling 

   Seehusen, Till (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Endret klima- effekter og behov for tilpasninger i norsk kornproduksjon 

   Seehusen, Till; Waalen, Wendy; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; Persson, Tomas; Strand, Einar (NIBIO Bok;2(1) 2016, Chapter, 2016)
  • Jordpakking – årsaker, konsekvenser og tiltak 

   Seehusen, Till (NIBIO POP;5(2) 2019, Journal article, 2019-01)
   Ønsket om forbedret effektivitet fører til bruk av stadig større og tyngre maskiner, og det gir økt risiko for jordpakking. Økende andel leiekjøring og lengre transportavstander gjør at de store, effektive maskinene ofte ...
  • Soil compaction and stress propagation after different wheeling intensities on a silt soil in South-East Norway 

   Seehusen, Till; Riggert, Roland; Fleige, Heiner; Horn, Rainer F.; Riley, Hugh (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-14)
   The objective of this study was to evaluate the effect of wheeling with two different wheel loads (1.7 and 2.8 Mg) and contrasting wheeling intensities (1x and 10x) on the bearing capacity of a Stagnosol derived from silty ...
  • Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Solbakken, Eivind; Seehusen, Till (NIBIO Rapport;3(108) 2017, Research report, 2017-12-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart ...
  • Økt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen. 

   Uhlen, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Kværnø, Sigrun; Krogstad, Trond; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Bleken, Marina Azzaroli; Seehusen, Till; Deelstra, Johannes; Sundgren, Tove; Lillemo, Morten; Riley, Hugh; Abrahamsen, Unni; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;3(87) 2017, Research report, 2017-06-19)
   Økt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av ...