• Biotic threats for 23 major non-native tree species in Europe 

   Pötzelsberger, Elisabeth; Gossner, Martin M.; Beenken, Ludwig; Gazda, Anna; Petr, Michal; Ylioja, Tiina; La Porta, Nicola; Avtzis, Dimitrios N.; Bay, Elodie; De Groot, Maarten; Drenkhan, Rein; Duduman, Mihai-Leonard; Enderle, Rasmus; Georgieva, Margarita; Hietala, Ari Mikko; Hoppe, Björn; Jactel, Herve; Jarni, Kristjan; Keren, Srđan; Keseru, Zsolt; Koprowski, Marcin; Kormuťák, Andrej; Lombardero, María Josefa; Lukjanova, Aljona; Marozas, Vitas; Mauri, Edurad; Monteverdi, Maria Cristina; Nygaard, Per Holm; Ogris, Nikica; Olenici, Nicolai; Orazio, Christophe; Perny, Bernhard; Pinto, Glória; Power, Michael; Puchalka, Radoslaw; Ravn, Hans Peter; Sevillano, Ignacio; Stroheker, Sophie; Taylor, Paul; Tsopelas, Panagiotis; Urban, Josef; Voolma, Kaljo; Westergren, Marjana; Witzell, Johanna; Zborovska, Olga; Zlatkovic, Milica (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-06)
   For non-native tree species with an origin outside of Europe a detailed compilation of enemy species including the severity of their attack is lacking up to now. We collected information on native and non-native species ...
  • Effekter på karbondynamikk, miljø og næring ved økt bruk av lukkede hogstformer 

   Granhus, Aksel; Antón-Fernández, Clara; de Wit, Heleen; Hanssen, Kjersti Holt; Schei, Fride Høistad; Jacobsen, Rannveig Margrete; Jansson, Ulrika; Korpunen, Heikki; Mohr, Christian Wilhelm; Nordén, Jenni; Rolstad, Jørund; Sevillano, Ignacio; Solberg, Svein; Storaunet, Ken Olaf; Vergarechea, Marta (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO, NINA og NIVA i oppdrag å vurdere hvilken effekt økt bruk av lukkede hogstformer kan ha for karbonlagring i skog, biodiversitet, økologisk tilstand, vannkvalitet og skognæring. Oppdraget ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon og EUs klimarammeverk 

   Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio (NIBIO Rapport 8(124) 2022, Research report, 2022)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 og N2O, og er en del av det nasjonale klimagassregnskapet ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon: Sensitivitets- og usikkerhetsanalyser 

   Mohr, Christian Wilhelm; Dalsgaard, Lise; Hagenbo, Andreas; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass), og er en del av det nasjonale ...
  • Framskrivninger, tiltaks- og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren: Beskrivelse og evaluering av dagens metodikk 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Belbo, Helmer; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Sevillano, Ignacio; Øistad, Knut (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten ...
  • Klimagassregnskap for skogsdriften til Statskog 

   Astrup, Rasmus Andreas; Svensson, Arvid; Sevillano, Ignacio; Fischer, Carolin; Fernández, Clara Antón (NIBIO-rapport;7(155) 2021, Research report, 2021-09)
   Statskog eier om lag 8% av Norges produktive skogareal. Skogen er dominert av en stor andel hogstmoden skog og en overvekt av skog på lavere boniteter. Tilveksten i skogen er svakt avtagende noe som sannsynligvis skyldes ...