• Grunnkart for bruk i arealregnskap 

      Strand, Geir-Harald; Steinnes, Margrete; Arneberg, Ellen; Lund, Maria; Munsterhjelm, Nicolai; Aune-Lundberg, Linda; Rørholt, Anne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
      Grunnkart for bruk i arealregnskap er en sammenstilling av arealressurs- og arealbruksdata fra de norske primærdatasettene. I tillegg er det lagt inn økosysteminformasjon i henhold til Eurostats klassifikasjonssystem. ...