• Catchment Hydrology during Winter and Spring and the Link to Soil Erosion: A Case Study in Norway 

   Starkloff, Torsten; Hessel, Rudi; Stolte, Jannes; Ritsema, Coen J (Journal article, 2017-02-23)
   In the Nordic countries, soil erosion rates in winter and early spring can exceed those at other times of the year. In particular, snowmelt, combined with rain and soil frost, leads to severe soil erosion, even, e.g., in ...
  • Effect of riparian vegetation on stream bank stability in small agricultural catchments 

   Krzeminska, Dominika; Kerkhof, Tjibbe; Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-21)
   The hydrological processes associated with vegetation and their effect on slope stability are complex and so difficult to quantify, especially because of their transient effects (e.g. changes throughout the vegetation life ...
  • Flomdempingstiltak i Lierelva - En mulighet for etterbruk av Liermåsan og Bliksrudmåsan etter torvuttak 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Stolte, Jannes (NIBIO RAPPORT;3(70) 2017, Research report, 2018-02-16)
   Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet ...
  • Flomtiltak i landbruksområder 

   Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
   Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;5(65) 2019, Research report, 2019-06)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;6(16) 2020, Research report, 2020-02)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Hydrological Responses and Flow Pathways in an Acrisol on a Forested Hillslope with a Monsoonal Subtropical Climate 

   Sørbotten, Lars-Erik; Stolte, Jannes; Wang, Yanhui; Mulder, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The nature of subsurface flow depends largely on hydraulic conductivity of the vadoze zone, the permeability of the underlying bedrock, the existence of soil layers differing in hydraulic properties and macropore content, ...
  • Integrated Water Hazards Engineering Based on Mapping, Nature-Based and Technical Solutions 

   Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares; Herban, Sorin; Stolte, Jannes; Bozan, Csaba (Conference object; Peer reviewed, 2017)
   Climate change is expected to alter average temperature and precipitation values and to increase the variability of precipitation events, which may lead to even more intense and frequent water hazards. Water hazards ...
  • Multifaceted impacts of sustainable land management in drylands: A review 

   Marques, Maria Jose; Schwilch, Gudrun; Lauterburg, Nina; Crittenden, Stephen; Tesfai, Mehreteab; Stolte, Jannes; Zdruli, Pandi; Zucca, Claudio; Petursdottir, Thorunn; Evelpidou, Niki; Karkani, Anna; Asli-Yilmazgil, Yasemen; Panagopoulos, Thomas; Yirdaw, Eshetu; Kanninen, Markku; Rubio, Jose Luis; Schmiedel, Ute; Doko, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Biophysical restoration or rehabilitation measures of land have demonstrated to be effective in many scientific projects and small-scale environmental experiments. However circumstances such as poverty, weak policies, or ...
  • SoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder. 

   Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Bøe, Frederik; Seehusen, Till (NIBIO-rapport;7(149) 2021, Research report, 2021-09)
   SoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike ...
  • Tap av jord som følge av flom og ras. Hva vet vi og hva kan gjøres? 

   Skarbøvik, Eva; Kjeve, Marit Ness; Kollerud, Johan; Skallebakke, O.P; Staubo, Inger; Stolte, Jannes; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;1(11) 2015, Others, 2015)
   Tap av jord som følge av flom og ras er en problemstilling som kan bli stadig mer aktuell i Norge hvis klimascenarier med hyppigere og mer intens nedbør slår til. Flomskader i Norge regnes ofte i form av tap av fast eiendom ...