• Catchment Hydrology during Winter and Spring and the Link to Soil Erosion: A Case Study in Norway 

   Starkloff, Torsten; Hessel, Rudi; Stolte, Jannes; Ritsema, Coen J (Journal article, 2017-02-23)
   In the Nordic countries, soil erosion rates in winter and early spring can exceed those at other times of the year. In particular, snowmelt, combined with rain and soil frost, leads to severe soil erosion, even, e.g., in ...
  • Combining FDR and ERT for monitoring soil moisture and temperature patterns in undulating terrain in south-eastern Norway 

   Krzeminska, Dominika; Bloem, Esther; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-21)
   The occurrence of freeze–thaw cycles modifies water infiltration processes and surface runoff generation. Related processes are complex and are not yet fully investigated at field scale. While local weather conditions and ...
  • Do Agricultural Advisory Services in Europe Have the Capacity to Support the Transition to Healthy Soils? 

   Ingram, Julie; Mills, Jane; Black, Jasmine E.; Chivers, Charlotte-Anne; Aznar-Sánchez, José A.; Elsen, Annemie; Frac, Magdalena; López-Felices, Belén; Mayer-Gruner, Paula; Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Tits, Mia (Peer reviewed; Journal article, 2022-04-19)
   The need to provide appropriate information, technical advice and facilitation to support farmers in transitioning towards healthy soils is increasingly clear, and the role of the Agricultural Advisory Services (AAS) in ...
  • Effect of riparian vegetation on stream bank stability in small agricultural catchments 

   Krzeminska, Dominika; Kerkhof, Tjibbe; Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-21)
   The hydrological processes associated with vegetation and their effect on slope stability are complex and so difficult to quantify, especially because of their transient effects (e.g. changes throughout the vegetation life ...
  • Flomdempingstiltak i Lierelva - En mulighet for etterbruk av Liermåsan og Bliksrudmåsan etter torvuttak 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Stolte, Jannes (NIBIO RAPPORT;3(70) 2017, Research report, 2018-02-16)
   Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet ...
  • Flomtiltak i landbruksområder 

   Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
   Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;5(65) 2019, Research report, 2019-06)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;6(16) 2020, Research report, 2020-02)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Hydrological Responses and Flow Pathways in an Acrisol on a Forested Hillslope with a Monsoonal Subtropical Climate 

   Sørbotten, Lars-Erik; Stolte, Jannes; Wang, Yanhui; Mulder, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The nature of subsurface flow depends largely on hydraulic conductivity of the vadoze zone, the permeability of the underlying bedrock, the existence of soil layers differing in hydraulic properties and macropore content, ...
  • Integrated Water Hazards Engineering Based on Mapping, Nature-Based and Technical Solutions 

   Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares; Herban, Sorin; Stolte, Jannes; Bozan, Csaba (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Climate change is expected to alter average temperature and precipitation values and to increase the variability of precipitation events, which may lead to even more intense and frequent water hazards. Water hazards ...
  • Kvantifisering av drågerosjon, effekter av tiltak. 

   Barneveld, Robert; Kværnø, Sigrun; Øygarden, Lillian; Stolte, Jannes (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Drågerosjon er en erosjonsform som antas å være betydelig mange steder. Dråg er grunne og dype forsenkninger/dalsøkk/vannveier i terrenget. Ved nedbør og snøsmelting kan det akkumuleres og strømme vann i drågene, ved tilsig ...
  • Mulighetene for å forbedre vannkvaliteten i Dælibekken, Bærum kommune 

   Stolte, Jannes; Krzeminska, Dominika; Mæhlum, Trond (NIBIO-rapport;7(179) 2021, Research report, 2021-12)
   Kartlegging av landbrukspåvirkning i Bærum viste at det i noen områder er høye verdier av næringsstoffer. Vannkvalitetsundersøkelser i 2019 viste at områdene rundt Dælivannet er utsatt for landbrukspåvirkning/-forurensning. ...
  • Multifaceted impacts of sustainable land management in drylands: A review 

   Marques, Maria Jose; Schwilch, Gudrun; Lauterburg, Nina; Crittenden, Stephen; Tesfai, Mehreteab; Stolte, Jannes; Zdruli, Pandi; Zucca, Claudio; Petursdottir, Thorunn; Evelpidou, Niki; Karkani, Anna; Asli-Yilmazgil, Yasemen; Panagopoulos, Thomas; Yirdaw, Eshetu; Kanninen, Markku; Rubio, Jose Luis; Schmiedel, Ute; Doko, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Biophysical restoration or rehabilitation measures of land have demonstrated to be effective in many scientific projects and small-scale environmental experiments. However circumstances such as poverty, weak policies, or ...
  • Nye metoder for bedre drenering. Torpedogrøfter og slissegrøfter 

   Bloem, Esther; Kværnø, Sigrun; Bøe, Frederik; Stolte, Jannes (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   På grunn av klimaendringer forventes en økning i ekstremværhendelser i fremtiden. Større nedbørsmengder og mer intense nedbørsepisoder fører til flom og vannmettet jord, med negativ innvirkning på avlings- og driftsforhold ...
  • Soil-Improving Cropping Systems for Sustainable and Profitable Farming in Europe 

   Hessel, Rudi; Wyseure, Guido; Panagea, Ioanna S.; Alaoui, Abdallah; Reed, Mark S.; van Delden, Hedwig; Muro, Melanie; Mills, Jane; Oenema, Oene; Areal, Francisco; van den Elsen, Erik; Verzandvoort, Simone; Assinck, Falentijn; Elsen, Annemie; Lipiec, Jerzy; Koutroulis, Aristeidis; O'Sullivan, Lilian; Bolinder, Martin A.; Fleskens, Luuk; Kandeler, Ellen; Montanarella, Luca; Heinen, Marius; Tóth, Zoltán; Hallama, Moritz; Cuevas, Julian; Baartman, Jantiene E. M.; Piccoli, Ilaria; Dalgaard, Tommy; Stolte, Jannes; Black, Jasmine E.; Chivers, Charlotte-Anne (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-25)
   Soils form the basis for agricultural production and other ecosystem services, and soil management should aim at improving their quality and resilience. Within the SoilCare project, the concept of soil-improving cropping ...
  • SoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder. 

   Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Bøe, Frederik; Seehusen, Till (NIBIO-rapport;7(149) 2021, Research report, 2021-09)
   SoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike ...
  • Tap av jord som følge av flom og ras. Hva vet vi og hva kan gjøres? 

   Skarbøvik, Eva; Kjeve, Marit Ness; Kollerud, Johan; Skallebakke, O.P; Staubo, Inger; Stolte, Jannes; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;1(11) 2015, Others, 2015)
   Tap av jord som følge av flom og ras er en problemstilling som kan bli stadig mer aktuell i Norge hvis klimascenarier med hyppigere og mer intens nedbør slår til. Flomskader i Norge regnes ofte i form av tap av fast eiendom ...