• Asiatiske trebukker i løvtrær og treemballasje 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;6(12) 2011, Research report, 2011)
   De asiatiske trebukkene Anoplophora chinensis og Anoplophora glabripennis er påvist sporadisk fl ere ganger på løvtrær i Nord-Europa, etter at det er importert infi sert treemballasje, bonsaitrær m.m. fra Øst- Asia. Disse ...
  • Authorization of microbial plant protection products in the Scandinavian countries: a comparative analysis 

   Kvakkestad, Valborg; Sundbye, Anette; Gwynn, Roma; Klingen, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-05)
   The EU has developed a Directive on Sustainable Use of Chemical Pesticides (2009/128/EC) (SUD) that aims to enhance the use of non-chemical alternatives to pesticides like microbial plant protection products (PPP). The ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Christiansen, Agnethe (Bioforsk rapport;7(176) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Haukeland, Solveig (Bioforsk rapport;8(182) 2013, Research report, 2013-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Det er en rapport fra hver anvendte fagseksjon i Bioforsk Plantehelse. ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Skadedyrmidler 

   Björkman, Maria; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Eklo, Toril (Bioforsk rapport;9(182) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Björkman, Maria; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Westrum, Karin; Eklo, Toril (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport;2(154) 2016, Research report, 2017-01-24)
   I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2021. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  • Biologisk veiledningsprøving 2022. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin; Schjøll, Annette (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I 2022 ble det utført forsøk med skadedyrmidler i frukt og bær, og anlagt et forsøk i hodekål. I eple er det utført forsøk med ulike kjemiske og biologiske plantevernmidler mot blodlus (Eriosoma lanigerum), rognebærmøll ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2022. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin; Schjøll, Annette Folkedal (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I 2022 ble det utført forsøk med skadedyrmidler i frukt og bær, og anlagt et forsøk i hodekål. I eple er det utført forsøk med ulike kjemiske og biologiske plantevernmidler mot blodlus (Eriosoma lanigerum), rognebærmøll ...
  • Bladfall i kristtorn (Ilex aquifolium) 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Sundbye, Anette; Pundsnes, Terje; Klemsdal, Sonja; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;1(1) 2006, Research report, 2006)
   Innan vintergrøne lauvtre er kristtorn den klart største klyppegrøntkulturen. Mykje kristtorn vert i dag tatt ut frå villbestand, særleg i Rogaland. Kristtornproduksjonen i dette fylket har ein årleg førstehandsverdi på ...
  • Bruk av plantevernmidler. Sprøyteteknikk i veksthus 

   Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS;4(5) 2009, Research report, 2009)
   Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Phytophthora spp. - en trussel mot blåbær i Skandinavia? 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Sundbye, Anette; Brurberg, May Bente; Kitchingman, Louisa; Telfer, Kari H.; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;8(4) 2013, Research report, 2013)
   På vestkysten av England gjør flere Phytophthora-arter alvorlig skade på blåbær (Vaccinium myrtillus); P. kernoviae, P. pseudosyringae og P. ramorum. De to sistnevnte artene er også funnet på blåbær i Norge. Selv om det ...
  • Predatory mites (Acari: Phytoseiidae) on wild blackberry in Norway - Results from a search for Amblyseius andersoni in August 2016 

   Trandem, Nina; Westrum, Karin; Sundbye, Anette; João, Pedro I. Martin; De Moraes, Gilberto J. (NIBIO-rapport;6(166) 2020, Research report, 2020-12)
   Rovmidden Amblyseius andersoni er ønsket som ny nytteorganisme mot skadedyr i norske hagebruksvekster. Arten ble aldri funnet av Torgeir Edland, som undersøkte norsk rovmiddfauna på åtti- og nittitallet. Ettersom den er ...