• Effekt av redusert jordarbeiding på halmdekke, avling, ugras, Fusarium og mykotoksiner i havre 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Seehusen, Till; Aamot, Heidi Udnes; Tørresen, Kirsten Semb; Riley, Hugh; Brodal, Guro (Others, 2023)
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • Fangvekster, rotskjæring og alternative kjemiske midler mot ugras i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Brandsæter, Lars Olav; Berge, Liv; Rostad, Bjørn Inge; Hansen, Truls Olve Terjesønn; Strand, Einar (Others, 2024)
  • Hvordan bruke glyfosat riktig - er VIPS-ugras et egna verktøy? 

   Tørresen, Kirsten Semb; Wærnhus, Kjell; Berg, Erik Hørluck; Rostad, Bjørn Inge; Kollstuen, Roger; Øverland, John Ingar; Forbord, Jon Olav; Strand, Einar (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Ugrasbekjemping i timoteifrøeng 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Aamlid, Trygve S.; Øverland, John Ingar; Prestegård, Hogne; Hetland, Ove; Wærnhus, Kjell; Tørresen, Kirsten Semb (Others, 2022)