• Askeskuddsjuke, årsak og biologi 

   Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Nagy, Nina; Timmermann, Volkmar; Hietala, Ari (NIBIO POP;3(2) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke forårsakes av en liten sopp, Hymenoscyphus fraxineus, på norsk kalt askeskuddbeger. Sjukdommen har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av Europas askeskoger. Soppen er en fremmed art som trolig ...
  • Forest damage. A guide to the identification of damage causes - Norwegian national list 

   Hylen, Gro; Krokene, Paal; Larsson, John Y.; Solheim, Halvor; Timmermann, Volkmar (Håndbok fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-04)
   The Norwegian Monitoring Programme for Forest Damage (OPS) has since its start registered damage to selected trees. The aim of the registrations has been to explain variations in crown density and crown colour. In answer ...
  • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

   Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
   Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
  • Fungal diversity and seasonal succession in ash leaves infected by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus 

   Cross, Hugh; Sønstebø, Jørn Henrik; Nagy, Nina Elisabeth; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Rzepka, Barbara; Wasak, Katarzyna; Vivian-Smith, Adam; Hietala, Ari Mikko (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-12)
   High biodiversity is regarded as a barrier against biological invasions. We hypothesized that the invasion success of the pathogenic ascomycete Hymenoscyphus fraxineus threatening common ash in Europe relates to differences ...
  • Helsetilstanden i norske skoger - resultater fra landsrepresentativ overvåking 2008 

   Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2009, Research report, 2009)
   For alle de observerte treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2008 registrert en økning i kronetettheten i forhold til året før. Dette er første gangen siden 2004 at det ble registrert en tydelig bedring for bartrærne. ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2010 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2011, Research report, 2011)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2010 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er tredje år på rad med en tydelig bedring for de tre overvåkete treslagene etter ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2011 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2012, Research report, 2012)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2011 registrert en nedgang i kronetetthet i forhold til året før. Dette er første året med synkende kronetetthet etter tre sesonger på rad med en tydelig ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 2009 

   Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Andreassen, Kjell (Rapport fra Skog og landskap;09/2010, Research report, 2010)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2009 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er andre år på rad at det ble registrert en tydelig bedring for de tre overvåkete ...
  • Impact of weather cues and resource dynamics on mast occurrence in the main forest tree species in Europe 

   Nussbaumer, Anita; Waldner, Peter; Apuhtin, Vladislav; Aytar, Fatih; Benham, Sue; Bussotti, Filippo; Eichhorn, Johannes; Eickenscheidt, Nadine; Fabianek, Petr; Falkenried, Lutz; Leca, Stefan; Lindgren, Martti; Serrano, María José Manzano; Neagu, Stefan; Nevalainen, Seppo; Pajtik, Jozef; Potočić, Nenad; Rautio, Pasi; Sioen, Geert; Stakėnas, Vidas; Tasdemir, Celal; Thomsen, Iben Margrete; Timmermann, Volkmar; Ukonmaanaho, Liisa; Verstraeten, Arne; Wulff, Sören; Gessler, Arthur (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-23)
   Mast seeding, the synchronised occurrence of large amounts of fruits and seeds at irregular intervals, is a reproductive strategy in many wind-pollinated species. Although a series of studies have investigated mast year ...
  • Intensiv skogovervåking i 2004. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Aktuelt fra Skogforskningen, Research report, 2005)
   I 2004 ble 8 flater i Norge intensivt overvåket for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2005. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Viten fra Skog og landskap;04/2006, Research report, 2006)
   I Norge ble 8 flater intensivt overvåket i 2005 for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2006. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;4/07, Research report, 2007-10)
   I det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» inngår det i Norge 8 intensivt overvåkede flater for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2007. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;5/08, Research report, 2008-05)
   I Norge inngår åtte intensivt overvåkede flater i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
   Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway
  • Intensiv skogovervåking i 2009. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;08/2010, Research report, 2010)
   I 2009 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale "Overvåkingsprogram for skogskader", og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2010. Resultater fra ICP Forest Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2011, Research report, 2011)
   I 2010 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • The invasive forest pathogen Hymenoscyphus fraxineus boosts mortality and triggers niche replacement of European ash (Fraxinus excelsior) 

   Díaz-Yáñez, Olalla; Mola-Yudego, Blas; Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette; Hietala, Ari Mikko; Oliva, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-24)
   Determining the impacts of invasive pathogens on tree mortality and growth is a difficult task, in particular in the case of species occurring naturally at low frequencies in mixed stands. In this study, we quantify such ...
  • Klimagassutslipp i skogbruket - fra frø til industriport. Vugge-til-port livsløpsanalyse (LCA). Prosjektrapport fra KlimaTre 

   Timmermann, Volkmar; Dibdiakova, Janka (Rapport fra Skog og landskap;20/2013, Research report, 2013)
   Klimaendringer har vært sterkt i fokus den siste tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor økende interesse for fornybare energikilder fra forskjellige hold. Økt høsting av biomasse til industri- og energiformål ...
  • Kronetilstandsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2007 

   Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;2/08, Research report, 2008-03)
   De regionale skogovervåkingsflater har inngått i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS), som er en del av skogovervåkingen i Europa (ICP Forests). Overvåkingen på de regionale flatene har pågått fra 1988 til 2007 med ...