• Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

   Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
   Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Christiansen, Agnethe (Bioforsk rapport;7(176) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Haukeland, Solveig (Bioforsk rapport;8(182) 2013, Research report, 2013-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Det er en rapport fra hver anvendte fagseksjon i Bioforsk Plantehelse. ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Skadedyrmidler 

   Björkman, Maria; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Eklo, Toril (Bioforsk rapport;9(182) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Björkman, Maria; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Westrum, Karin; Eklo, Toril (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport;2(154) 2016, Research report, 2017-01-24)
   I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • Bladmidd i økologisk bringebærdyrking 

   Trandem, Nina; Vereide, Rune; Bøthun, Marianne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2011)
   Sorten Glen Ample dominerer nå norsk bringebærdyrking, også den økologiske. Denne sorten har mange gode egenskaper under norske forhold, men er dessverre spesielt utsatt for store angrep av bringebærbladmidd (Phyllocoptes ...
  • Cereal straw mulching in strawberry—A facilitator of plant visits by edaphic predatory mites at night? 

   Esteca, Fernanda de Cássia Neves; Trandem, Nina; Klingen, Ingeborg; Santos, Jandir Cruz; Delalibera Júnior, Italo; de Moraes, Gilberto José (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-13)
   In Norway, strawberry producers use cereal straw mulching to prevent berries from contacting the soil and to control weeds. We hypothesized that organic matter such as straw mulch also favors the maintenance of predatory ...
  • Composition of Strawberry Floral Volatiles and their Effects on Behavior of Strawberry Blossom Weevil, Anthonomus rubi 

   Mozūraitis, Raimondas; Hall, David; Trandem, Nina; Ralle, Baiba; Tunström, Kalle; Sigsgaard, Lene; Baroffio, Catherine; Fountain, Michelle; Cross, Jerry; Wibe, Atle; Borg-Karlson, Anna-Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-08)
   The strawberry blossom weevil (SBW), Anthonomus rubi, is a major pest in strawberry fields throughout Europe. Traps baited with aggregation pheromone are used for pest monitoring. However, a more effective lure is needed. ...
  • Fear of pesticide residues and preference for domestically produced strawberries 

   Milford, Anna Birgitte; Trandem, Nina; Pires, Armando (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-12)
   Due to an EU directive making integrated pest management (IPM) mandatory, European farmers are expected to reduce their use of chemical pesticides, which may potentially increase production costs and risk of harvest loss. ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2017 

   Trandem, Nina; Eklo, Toril; Teton, Guilhem (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-19)
   Sommeren 2017 ble det samlet 100 bladprøver fra norske jordbærfelt plantet i perioden 2015-2017 med importert plantemateriale, for å lete etter liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii). Denne bladlusarten er på grunn ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

   Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
   Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 – Frukt og bær 

   Røen, Dag; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Jaastad, Gunnhild; Nes, Arnfinn; Trandem, Nina; Stensvand, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)
  • Predatory mites (Acari: Phytoseiidae) on wild blackberry in Norway - Results from a search for Amblyseius andersoni in August 2016 

   Trandem, Nina; Westrum, Karin; Sundbye, Anette; João, Pedro I. Martin; De Moraes, Gilberto J. (NIBIO-rapport;6(166) 2020, Research report, 2020-12)
   Rovmidden Amblyseius andersoni er ønsket som ny nytteorganisme mot skadedyr i norske hagebruksvekster. Arten ble aldri funnet av Torgeir Edland, som undersøkte norsk rovmiddfauna på åtti- og nittitallet. Ettersom den er ...
  • Prevalence and parasite load of nematodes and trematodes in an invasive slug and its susceptibility to a slug parasitic nematode compared to native gastropods 

   Antzée-Hyllseth, Henrik; Trandem, Nina; Torp, Torfinn; Haukeland, Solveig (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-09)
   The invasive slug Arion vulgaris (Gastropoda: Arionidae) is an agricultural pest and serious nuisance in gardens of Central and Northern Europe. To investigate if the success of A.vulgaris in Norway can be attributed to a ...
  • Rognebærmøll - en sulten flyktning i eplehagen 

   Knudsen, Geir; Trandem, Nina; Kobro, Sverre (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det hender at det er mark i eplene. Som oftest er det larven til rognebærmøll som er på ferde. Rognebærmøll er en liten sommerfugl som har fått navnet sitt fordi den har rogn som vertplante. I enkelte år er det lite bær ...
  • Rognebærmøll – en sulten flyktning i eplehagen 

   Kobro, Sverre; Knudsen, Geir; Trandem, Nina (Bioforsk TEMA;5(6) 2010, Research report, 2010)
   Det hender at det er mark i eplene. Som oftest er det larven til rognebærmøll som er på ferde. Rognebærmøll er en liten sommerfugl som har fått navnet sitt fordi den har rogn som vertplante. I enkelte år er det lite bær ...