• Agricat 2 - modell for beregning av jord- og fosfortap fra jordbruksarealer 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Grønsten, Heidi Anette; Bechmann, Marianne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Agricat 2 er en nedbørfeltorientert modell som kan benyttes til å beregne jord- og fosfortap fra jordbruksarealer. Modellen kan kjøres for ulike driftssystemer og tiltakspakker. Bioforsk har utviklet denne modellen, og ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Nytrø, Thor (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   På oppdrag fra Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2016 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Nytrø, Thor (NIBIO RAPPORT;3(60) 2017, Research report, 2017-12-01)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2017 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten (NIBIO Rapport;4(94) 2018, Research report, 2018-06-29)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2018 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;5(152) 2019, Research report, 2019-02)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2019 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;6(80) 2020, Research report, 2020-05)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Beregning av jord- og fosfortap i Vestfold og Telemark fylke i Agricat2, driftsår 2017. Revidert utgave 

   Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;5(122) 2019, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som ...
  • Binneområder i Sør-Varanger 

   Wartiainen, Ingvild; Andreassen, Rune; Tobiassen, Camilla; Aarnes, Siv; Randa, Rolf; Turtumøygard, Stein; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(189) 2009, Research report, 2009)
   Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune har en av de tetteste brunbjørnbestandene (Ursus arctos) i Norge, med jevnlig observasjoner av binner med avkom. Ved å kombinere feltobservasjoner og genetiske data fra perioden 2004-2008 ...
  • Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann 

   Bechmann, Marianne; Haande, Sigrid; Kværnø, Sigrun; Poverud, Liv Mette; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;2(115) 2016, Research report, 2016-11-22)
   Tunevann er et viktig badevann for Sarpsborg by. Det er ofte algeoppblomstringer med giftproduksjon i innsjøen som betyr at vannet blir uegnet for bading. NIBIO, NIVA og NMBU har vurdert tilstanden i innsjøen, fosfortilførsler ...
  • Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde 

   Haaland, Ståle Leif; Bechmann, Marianne; Eikebrokk, Bjørnar; Eregno, Fasil; Greipsland, Inga; Heistad, Arve; Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Riise, Gunnhild; Rohrlack, Thomas; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(120) 2018, Research report, 2018-10)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med prosjektet «Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde». Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIBIO, NMBU ...
  • Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
   På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
  • Fosforkart. Metode for utarbeiding P-AL kart på grunnlag av jordprøver 

   Grønsten, Heidi Anette; Turtumøygard, Stein (Bioforsk rapport;3(82) 2008, Research report, 2008-05-23)
   Rapporten presenterer en metode for utarbeiding av P-AL kart på grunnlag av jordprøver. Det er gitt en beskrivelse av krav til datagrunnlaget, registreringsmetodikk, interpoleringsmetode, temakartpresentasjon samt begrensninger ...
  • GIS avrenning for Ås 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(73) 2007, Research report, 2007-06-15)
   På oppdrag fra Landbrukskontoret i Follo har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Ås i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap (tidligere ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(47) 2006, Research report, 2006-05-02)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer NIJOS’ erosjonsrisikokart ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2006 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(68) 2007, Research report, 2007-05-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2006. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2007 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(87) 2008, Research report, 2008-06-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2007. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • GIS i avløp for Halden kommune 

   Turtumøygard, Stein; Yri, Anders (Bioforsk rapport;1(48) 2006, Research report, 2006-03-29)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Halden kommune. Mange av resipientene i kommunen drenerer til Haldenvassdraget. Dette vassdraget er sterkt eutrofiert som ...
  • GIS i avløp for Haldenvassdraget 

   Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk rapport;1(140) 2006, Research report, 2006-12-20)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Haldenvassdraget. Vassdraget er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt ...
  • Jordbrukets arealavrenning i Vestfold 2008 

   Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;5(46) 2010, Research report, 2010-11-24)
   Som ledd i arbeidet med FMVE’s samlede forurensingsregnskap er det beregnet tilførsler av fosfor og nitrogen fra jordbruksarealer i Vestfold. Erosjonsmodellen GIS avrenning fra Bioforsk er benyttet til beregning av ...
  • Lokal tiltaksplan for Rakkestadelva 

   Starkloff, Torsten; Bechmann, Marianne; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(145) 2018, Research report, 2018-12-17)
   I denne rapporten er det fremstilt resultater fra beregninger av erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet til Rakkestadelva. I tillegg er det laget et kart som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere ...