• Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
  • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
   Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
  • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
   For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
  • Jorda i Møre og Romsdal 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;2(17) 2016, Others, 2016-03)
   Møre og Romsdal er et fylke med store variasjoner i landskap og klima. Den store variasjonen gjenspeiles også i landbruket og jordsmonnet. Fylket har mye god jord og produserer en vesentlig andel av melk og kjøtt som bidrar ...
  • Jorda i Nord-Fron Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(30) 2017, Others, 2017-11)
   Jorda i Nord-Fron har kommet på kartet, nærmere bestemt, på jordsmonnkartet til NIBIO. Jordsmonnkartene er et hjelpemiddel til å oppfylle jordlovas målsetning om en samfunnsgagnlig forvaltning av jordsmonnet. Det betyr at ...
  • Jorda i Nordland 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
   Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
  • Jorda i Oppdal 

   Svendgård-Stokke, Siri; Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;1(10) 2015, Others, 2015)
   Den dyrka jorda i Oppdal kommune ble jordsmonnkartlagt i perioden 2003-2005. Denne rapporten gir en oversikt over viktige egenskaper ved jorda i kommunen.
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(20) 2017, Others, 2017-07)
   Randaberg har fått navnet ”Den grønne landsbyen”, og navnet passer godt. Kommunesenteret ligger midt i et grønt, aktivt jordbruksområde. Jordsmonndataene for Randaberg er en viktig kunnskapskilde som kan bidra til en ...
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;3(1) 2017, Others, 2017-03)
   Randaberg er Norges minste landkommune. Likevel har Randaberg store jordbruksområder. Hele 63 % av kommunen er dyrka mark. Ved første øyekast ser nok jorda ganske lik ut, men under den mørke overflaten skjuler det seg store ...
  • Jorda i Sogn og Fjordane 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
   På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
  • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
   Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
  • Jorda i Sunndal Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(23) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sunndal er en viktig jordbrukskommune i Møre og Romsdal. Melkeproduksjon er hovedproduksjonen. I tillegg til grovfôrproduksjon til storfe dyrkes det både korn og potet. Kunnskap om jordsmonnet er viktig både for å produsere ...
  • Jorda i Sømna Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;5(25) 2019, Journal article, 2019-05)
   Ut mot havet, i den lille kommunen Sømna, har jordsmonnet lagt grunnlaget for et framgangsrikt jordbruk. Kunnskap om jordsmonnet er nødvendig for en aktiv og bærekraftig landbruksdrift.
  • Jorda i Troms 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(12) 2018, Others, 2018-04)
   Under Troms’ spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over utbredelsen ...
  • Jordkartlegging i din kommune 

   Ulfeng, Hege (Others, 2016)
   Brosjyren informerer kort om hva jordkartlegging er og hva informasjon om jordsmonnet kan brukes til.
  • Jordsmonnet vi lever av. Forslag til system for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kolberg, Dorothee; Cannell, Rebecca; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild; Bardalen, Arne; Strand, Geir-Harald (NIBIO-rapport;7(14) 2021, Research report, 2021-02)
   Denne rapporten beskriver et forslag til et jordovervåkingssystem for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring. Rapporten inneholder en behovsanalyse for et jordovervåkingssystem og redegjør for ...
  • Jordvernets begrunnelser Kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-rapport;7(72) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Regjeringens revisjon av norsk jordvernstrategi og et eventuelt forsterket jordvernmål. Rapporten omtaler sammenhenger mellom jordvern og bærekraft. Vi beskriver ...
  • Jordvernkalender 2018 

   Ulfeng, Hege (Others, 2018)
  • Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for revisjon av norsk jordvernstrategi og et forsterket må for jordvern. Vi beskriver utfordringer for verdens matproduksjon i lys av en mer utfordrende geopolitisk situasjon og betydning ...
  • Mye jord der folk flest bor 

   Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
   «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...