• Merkostnader ved tidlig nedsanking av sau eller innmarksbeite hele sommeren. Forslag til satser per dyr og dag 

   Vasseljen, Jostein; Langmo, Siri Johanne (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Fra Miljødirektoratet har NIBIO fått i oppdrag å foreta nye beregninger med bakgrunn i metoden utviklet i tidligere NIBIO-rapport «Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite» (Stornes, 2017). Rapporten kommer med forslag ...
  • Omstilling fra saueproduksjon grunnet rovvilttap og –skader. Vurderingsgrunnlag for beregning av tilskuddssatser. 

   Jenssen, Elisabeth; Landrø, Anna; Stornes, Ole Kristian; Vasseljen, Jostein; Ystad, Eystein; Uggen, Kristin Tolstad (NIBIO Rapport;5(64) 2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdraget gjelder grunnlag for vurdering av tilskuddssatser til omstilling grunnet rovvilttap og -skader som fremgår av Forskrift om tilskudd til ...
  • Sammenligning av automatiske og konvensjonelle melkesystem. En analyse av datamaterialet i Driftsgranskingene i jordbruket 2013 - 2017. 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein; Uggen, Kristin Tolstad; Ystad, Eystein (NIBIO Rapport;5(13) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten undersøker forskjeller i lønnsomhet mellom melkeprodusenter med automatiske melkesystem og melkeprodusenter som fortsatt benytter konvensjonelle melkesystemer. Dette gjøres ved å studere forskjeller i ...
  • Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket. Revidert 29.01.2024 

   Bogstad, Marie Henriksen; Klimek, Patrycja; Haukås, Torbjørn; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I jordbruksoppgjøret 2022 ble det avtalt å gjennomføre en utredning som undersøker om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg og i samspillet mellom privat og offentlig kapital ved ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2014 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen (Research report, 2016)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2014, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2005 til 2014. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2015. Utviklingstrekk 2006–2015. Tabellsamling 2011–2015 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Holien, Svein Olav; Staven, Kjell (NIBIO Rapport;3(33) 2017, Research report, 2017-02-21)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2015, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2006 til 2015. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2016 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Staven, Kjell; Vasseljen, Jostein (NIBIO RAPPORT;4(15) 2018, Research report, 2018-02-12)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2016, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2007 til 2016. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2017 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth N; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport;5(18) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2017, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2008 til 2017. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2018 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport;6(15) 2020, Research report, 2020-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2018, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2009 til 2018. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2020 Utviklingstrekk 2011-2020 - Tabellsamling 2016-2020 

   Bjugan, Mathias; Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(22) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2020, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2011 til 2020. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2021. Utviklingstrekk 2012-2021. Tabellsamling 2017-2021 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2021, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2012 til 2021. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2022 - Utviklingstrekk 2013-2022 - Tabellsamling 2018-2022 

   Vasseljen, Jostein; Langmo, Siri Johanne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2022, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2013 til 2022. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2004-2013. Tabellsamling 2009-2013. 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen; Knutsen, Inger Sofie Murvold (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Etter økte driftsresultater i 2012 ble det en nedgang i resultat for trøndersk landbruk i 2013. Trønderske gårdsbruk hadde i gjennomsnitt 254 700 kroner per årsverk som ve-derlag til alt arbeid og egenkapital i 2013. ...
  • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i robotmelking 

   Vasseljen, Jostein (NIBIO POP;2(22) 2016, Others, 2016)
   Det monteres ca. 200 nye melkeroboter i norske fjøs årlig. Kapasiteten til en melkerobot er ca. 60 – 70 årskyr. Melkeproduksjonsbruk som har investert i melkerobot, har hatt en svakere økonomisk utvikling fra 2013 til ...
  • Økonomisk resultat i jordbruket. Forskjeller i praksis og resultat mellom skatte- og driftsregnskap 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Vasseljen, Jostein; Kirsanova, Elena (Report, 2022)
   Det er gjennomført en sammenligning mellom resultat i skatteregnskap og drifts-regnskap, ved bruk av data fra driftsgranskingene i jordbruket, for perioden 2016 til 2020. Med unntak av driftsformen melk var resultatet i ...