• Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord 

   Weldon, Simon; Fadnes, Kjetil Damsberg; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Hobrak, Katharina Therese; Takriti, Mounir; Zhao, Junbin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering ...
  • Planteproduksjon på alunskiferjord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Weldon, Simon; Haraldsen, Trond (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO har overvåket og vurdert risikoaspektene ved tungmetallopptak i matplanter gjennom et kunnskapsutviklingsprosjekt som rapporteres her. NIBIO foreslår at det foretas en systematisk kartlegging av alunskiferjord basert ...
  • The effect of a biochar temperature series on denitrification: which biochar properties matter? 

   Weldon, Simon; Rasse, Daniel; Budai, Alice; Tomic, Oliver; Dörsch, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-03)
   Biochar has been shown to reduce nitrous oxide (N2O) emissions from soils, but the effect is highly variable across studies and the mechanisms are under debate. To improve our mechanistic understanding of biochar effects ...