• Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

   Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Planmessig utnytting av utmarksbeite på Senja 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2001-11, Research report, 2001-03)
   Dette notatet omhandler NILF`s del av det tverrfaglige prosjektet «Planmessig utnytting av utmarksbeite på Senja». Prosjektet er eid av Nattmålshaugen beitelag i Lenvik kommune i Troms. Planteforsk Holt har vært prosjektleder ...