• Arealstatistikk: Eiendommer og utmark 

   Lågbu, Roar; Aune-Lundberg, Linda; Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten er snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer omtalt som utmark. Disse arealene, som totalt dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge, utgjør en betydelig ressurs. Bruksområdene for disse arealene ...
  • Beitedyras geografi 

   Aune-Lundberg, Linda; Munsterhjelm, Nicolai; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(25) 2021, Journal article, 2021-10)
   I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den ...
  • Composition and spatial structure of dwarf shrub heath in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Detailed descriptions of individual vegetation types shown on vegetation maps can improve the ways in which the composition and spatial structure within the types are understood. The authors therefore examined dwarf shrub ...
  • The content and accuracy of the CORINE land cover dataset for Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-20)
   The CORINE Land Cover dataset for Norway for the reference year 2018 (CLC2018) was compared to detailed national land cover and land use data. This allowed us to describe the thematic composition of the CLC-polygons and ...
  • CORINE land cover 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (NIBIO POP;5 (34) 2019, Journal article, 2019-11)
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...
  • CORINE land cover classes. Examination of the content of CLC classes in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;05/2010, Research report, 2010)
   All the Norwegian CLC2006 classes are documented through descriptive statistical “profiles” of the actual contents in each class. The CLC2006 profiles are worked through based on an overlay operation between CLC2006 and ...
  • Jordbruksareal rundt norske tettsteder 

   Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(14) 2017, Others, 2017-06)
   Per 1. januar 2016 bodde 81 % av Norges befolkning i et tettsted, og mange av tettstedene vokser. Veksten er størst i de største byene, som Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. Denne veksten går på ...
  • Jordvernets begrunnelser Kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-rapport;7(72) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Regjeringens revisjon av norsk jordvernstrategi og et eventuelt forsterket jordvernmål. Rapporten omtaler sammenhenger mellom jordvern og bærekraft. Vi beskriver ...
  • Land Resource Classification in Mountain Areas. Examination of the classification system used in land resource mapping of Norwegian mountain areas 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   AR-FJELL is the Norwegian land resource database for the mountain areas. AR-FJELL is not distributed as a separate product from Skog og landskap, but does – together with topographic data (series N50) from the Norwegian ...
  • Mange planter trenger dyr på beite 

   Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
   Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
  • Mye jord der folk flest bor 

   Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
   «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
  • Når formene endres og kantsonene forsvinner… 

   Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(1) 2021, Journal article, 2021-02)
   Kantsoner fyller flere funksjoner i jordbrukslandskapet. De er viktige for vår opplevelse av landskapet, de er viktige for artsmangfoldet og de har betydning for jordbruksdrifta. Men når utformingen av jordbruksarealene ...
  • Øyer av jordbruk midt i byen 

   Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(12) 2017, Others, 2017-06)
   81 prosent av Norges befolkning, det vil si omlag 4 230 000 mennesker, bor i en av landets 990 tettsteder. Gjennomsnittlig er 80 prosent av tettstedenes areal brukt til bebyggelse. Inneklemt mellom bebyggelse og infrastruktur ...