• A ddRAD based linkage map of the cultivated Strawberry, Fragaria xananassa 

   Davik, Jahn; Sargent, Daniel J.; Brurberg, May Bente; Lien, Sigbjørn; Kent, Matthew Peter; Alsheikh, Muath K (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The cultivated strawberry (Fragaria ×ananassa Duch.) is an allo-octoploid considered difficult to disentangle genetically due to its four relatively similar sub-genomic chromosome sets. This has been alleviated by the ...
  • Alvorleg sjukdom funnen på bøk 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;7(1) 2012, Research report, 2012)
   I Bergen, Haugesund, Stavanger og Larvik har vi funne typiske Phytophthora-symptom på bøk (Fagus sylvatica). Ordet Phytophthora tyder planteøydeleggjar (phyto =plante, phthora=øydeleggjar) og skadeorganismar i denne slekta ...
  • Bakteriekreft funnet på hestekastanje i Norge 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Sletten, Arild; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;5(23) 2010, Research report, 2010)
   I juli 2010 ble bakteriekreft funnet på hestekastanje (Aesculus hippocastanum) i Rogaland. Sykdommen skyldes Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bakterien er påvist på hestekastanje i en rekke Europeiske land. Angrep fører ...
  • Bioinformatic characterisation of the effector repertoire of the strawberry pathogen Phytophthora cactorum 

   Armitage, Andrew D.; Lysøe, Erik; Nellist, Charlotte F.; Lewis, Laura A.; Cano, Liliana M.; Harrison, Richard J.; Brurberg, May Bente (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-02)
   The oomycete pathogen Phytophthora cactorum causes crown rot, a major disease of cultivated strawberry. We report the draft genome of P. cactorum isolate 10300, isolated from symptomatic Fragaria x ananassa tissue. Our ...
  • Bløtråte og stengelråte på potet i Norge 

   Brurberg, May Bente; Dees, Merete; Nærstad, Ragnhild; Perminow, Juliana (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   I Europa er tap knyttet til bløtråte og stengelråte i potet forårsaket av pektinolytiske bakterier estimert til 250 millioner Euro per år. I løpet av de siste årene har sykdommene blitt mer problematiske i Norge og andre ...
  • DNA Metabarcoding Reveals Broad Presence of Plant Pathogenic Oomycetes in Soil From Internationally Traded Plants 

   Rossmann, Simeon; Lysøe, Erik; Skogen, Monica; Talgø, Venche; Brurberg, May Bente (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-25)
   Plants with roots and soil clumps transported over long distances in plant trading can harbor plant pathogenic oomycetes, facilitating disease outbreaks that threaten ecosystems, biodiversity, and food security. Tools to ...
  • En ny storknolla råtesoppart (Sclerotinia subarctica) på oljevekster i Norge 

   Brodal, Guro; Grieu, Chloé; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • First Report of Pseudomonas syringae pv. syringae Causing Bacterial Blister Bark on Apple in Norway 

   Perminow, Juliana; Børve, Jorunn; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-08)
  • Global og nasjonal handel med prydplanter - effektiv spredningsvei for planteødeleggende mikroorganismer og nematoder 

   Talgø, Venche; Magnusson, Christer; Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Perminow, Juliana; Herrero, Maria; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Tidligere kartlegging har vist at importlaster av plantemateriale kan inneholde mange fremmede plantearter og skadedyr, men vi vet svært lite om mikroorganismene og nematodene, blindpassasjerene som ikke kan ses med det ...
  • Global transcriptome changes in perennial ryegrass during early infection by pink snow mould 

   Kovi, Mallikarjuna Rao; Abdelhalim, Mohamed; Kunapareddy, Anil; Ergon, Åshild; Tronsmo, Anne Marte; Brurberg, May Bente; Hofgaard, Ingerd Skow; Asp, Torben; Rognli, Odd Arne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Lack of resistance to pink snow mould (Microdochium nivale) is a major constraint for adaptation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) to continental regions with long-lasting snow cover at higher latitudes. Almost all ...
  • Heksekost på eple – nye utbrudd 

   Blystad, Dag Ragnar; Fløistad, Erling; Brurberg, May Bente (Bioforsk TEMA;5(21) 2010, Research report, 2010)
   Heksekost på eple er en karanteneskadegjører. Høsten 2010 er det påvist heksekost i eple fra 11 frukthager, 10 i Sogn og 1 i Telemark. Sannsynligvis står det infiserte trær på mange flere steder. I Sogn er det funnet ...
  • Identification of QTLs for powdery mildew (Podosphaera aphanis; syn. Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) susceptibility in cultivated strawberry (Fragaria ×ananassa) 

   Sargent, Daniel J.; Buti, Matteo; Surbanovski, Nada; Brurberg, May Bente; Alsheikh, Muath K; Kent, Matthew Peter; Davik, Jahn (Journal article; Peer reviewed, 2019-09-19)
   Strawberry powdery mildew (Podosphaera aphanis Wallr.) is a pathogen which infects the leaves, fruit, stolon and flowers of the cultivated strawberry (Fragaria ×ananassa), causing major yield losses, primarily through ...
  • Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

   Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
   Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2012 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;8(91) 2013, Research report, 2013-11-01)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra Overvåkingsprogrammet for heksekost i eple(OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare. OK-programmet ble startet i 2011 og ble videreført i ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;9(52) 2014, Research report, 2014-06-24)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra overvåkingsprogrammet for heksekost i eple (OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare i 2013. For å bekjempe heksekost er det avgjørende ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2014 

   Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport; 2(37) 2016, Research report, 2016)
   The survey program for apple proliferation phytoplasma focused on the study of three cases / orchards in 2014. These orchards were sampled for testing with the aim of study of latent infections, potential spread from ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

   Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
   Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
  • Kartlegging av Phytophthora i Bymiljøetatens planteskole i Oslo 2019 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-07)
   I Bymiljøetatens planteskole i Oslo ble det i 2019 påvist fem Phytophthora-arter; P. cryptogea, P. gonapodyides, P. lacustris, P. rosaecearum and P. uniformis. På svartor (Alnus glutinosa) med typiske Phytophthora-symptomer ...
  • Kartlegging av Phytophthora i bøkeskogen i Larvik i 2018 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;5(63) 2019, Research report, 2019-05)
   I 2011 vart symptom på angrep av Phytophthora på bøk (Fagus sylvatica) i bøkeskogen i Larvik oppdaga for fyrste gong. Skadegjeraren vart identifisert til Phytophthora cambivora. I tillegg vart det funne andre Phytophthora-artar ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs E6 mellom Værnes og Ranheim 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;7(169) 2021, Research report, 2021-11)
   Phytophthora er en slekt med mange fremmede, invaderende planteskadegjørere som kan føre til store skader på både tre- og urteaktige planter. De fleste Phytophthora er jordboende og vannelskende arter som angriper plantenes ...