• Halmhåndtering og tilslag av fangvekster sådd ved ulike tidspunkt i bygg og hvete i Innlandet 

   Solberg, Svein Øivind; Stürite, Ievina; Bysveen, Kari; Brown, Thomas Julseth; Frøseth, Randi Berland (Others, 2024)
  • Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Økologisk landbruk er et landbruk uten bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske plantevernmidler. For å lykkes med økologisk drift må man imidlertid gjøre mye mer enn å kutte ut bruk av slike innsatsmidler. Det er helt ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Gulrot konkurrerer dårlig mot ugras første halvdel av sesongen og god avling og kvalitet krever at dyrkeren er på rett sted til rett tid med ulike tiltak. Forebyggende tiltak som vekstskifte og god jordkultur er viktig for ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Mange skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling av kålvekster. Skadeomfanget av de ulike skadegjørerne varierer mellom de ulike kålvekstene, ut fra hva som er matnyttig del av planten og lengden på vekstperioden. Økologisk ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for løkvekster. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak for å redusere skadeomfanget av disse. Et gjennomtenkt ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for ulike salattyper. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak. Et godt vekstskifte, god jordkultur og dyrking ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økonomi i økologisk potetdyrking 

   Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari; Grøtta, Maud (Bioforsk TEMA;8(14) 2013, Research report, 2013)
   Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets ...